Solcellepaneler fanger opp solens stråler og omdanner dem til fornybar energi. Men hvordan fungerer solceller egentlig? Vi skal se nærmere på hvert trinn i prosessen som gjør dette mulig.

Når solcellepaneler gjør det mulig å se TV på hytta eller få ren og fornybar energi hjemme, er det takket være den fotovoltaiske effekten.

Kort forklart skjer det mye spennende når solens stråler treffer paneler laget av silisium.

Silisium er en halvleder som kan dra nytte av lyset fra vår nærmeste stjerne for å skape strøm – men det er mye som skjer mellom de mørke platene og stikkontakten din.


Søk på din adresse og få et prisestimat på solceller til ditt tak.

Kortversjonen

  • Solceller konverterer sollys til strøm gjennom den fotovoltaiske effekten. Dette skjer når fotoner fra sola treffer solcellen, slik at elektroner frigjøres og settes i bevegelse.
  • Solceller produserer likestrøm (DC) som må omformes til vekselstrøm (AC) for å brukes i huset. En omformer tar seg av denne jobben, i tillegg til å overvåke og kommunisere med strømnettet.
  • Hvert solcellepanel består av mange sammenkoblede solceller for å øke spenningen.
  • Du kan spare penger både fordi solcellene senker forbruket ditt fra strømnettet, og fordi overskuddsstrøm kan selges tilbake til nettet.
  • Solceller kan være veldig effektive i Norge når de tilpasses lokale forhold.


Solenergi

Først og fremst må vi vite litt om sola for å forstå hvordan solceller kan skape energi. Sola skaper energi gjennom konstante kjernefysiske reaksjoner. Disse foregår dypt inne i sola.

Når hydrogenatomer kolliderer og smelter sammen under ekstreme temperaturer og trykk, dannes helium.

Denne prosessen avgir også en enorm mengde energi – og det er til syvende og sist denne som treffer oss i form elektromagnetisk stråling – eller sollys om du vil. Lyset og strålingen kommer som fotoner som treffer oss her på jorden.

For å fange opp denne energien, består solceller av halvledermaterialer som silisium, som absorberer disse fotonene. Når disse fotonene treffer solcellen, frigjør de elektroner som skaper en strøm av elektrisk energi når de settes i bevegelse. Dette kaller vi den fotovoltaiske effekten.

For å øke spenningen kobler man sammen mange solceller i solcellepaneler, og det er de du kan se på takene rundt om i Norge. Det finnes også ulike typer solceller, som polykrystallinske og monokrystallinske med ulikt utseende og virkningsgrad.


Ikke all strøm er lik

Strømmen som produseres er imidlertid i form av likestrøm (DC), og for at vi skal kunne bruke den må den omformes til vekselstrøm (AC). Dette gjøres ved hjelp av en omformer.

Tenk på likestrøm som en elv som flyter jevnt i én retning. Vekselstrømmen kan derimot minne mer om bølgene på havet, som beveger seg frem og tilbake i en rytmisk syklus mange ganger i sekundet.

Omformeren gjør dette ved å øke spenningen på DC-strømmen, før den konverterer den til vekselstrøm ved å slå transistorer av og på så raskt at strømmen som kommer ut på den andre siden er vekselstrøm – energi som vi kan bruke.

Moderne omformere gjør mer enn bare å konvertere DC til AC; de overvåker også systemets ytelse, kommuniserer med strømnettet for å sikre at den produserte strømmen er i fase og på riktig spenning, og implementerer sikkerhetstiltak for å beskytte både solenergisystemet og strømnettet mot eventuelle feil.


Hvor godt fungerer solcellepaneler i Norge?

Solcellepaneler i Norge er et interessant tema gitt landets unike geografiske og klimatiske forhold. Mange tenker nok at solceller ikke fungerer så bra i Norge, men svaret er mer komplisert enn som så.

Det mange ikke er klar over, er at solceller er mer effektive når det er kaldt – ikke når det er varmt. Faktisk yter de best ved rundt minus fem grader. 

Dette skjer fordi solcellene avgir energi til omgivelsene når elektronene beveger seg for raskt, noe som skjer når det blir for varmt.

Når minusgradene setter inn øker også spenningen, og du får en mer effektiv strømproduksjon.

nærbilde av et rødt hus som har solcellepaneler på taket
Solcellepaneler fungerer godt i Norge.

På grunn av Norges høye breddegrad nyter vi godt av lange men relativt kjølige dager på sommeren. Av samme grunn er det lite sol og mye mørke om vinteren.

Til tross for disse utfordringene, har teknologiske fremskritt og effektive installasjonsmetoder gjort det mulig for solcellepaneler å fungere ganske godt i Norge, spesielt når de er optimalisert for lokale forhold.

Kom i gang med solceller

Dermed kan solceller være effektive over store deler av landet, fra sør til nord. I sommerhalvåret vil Nord-Norge ha den store fordelen av sollys store deler av døgnet. Når vinteren faller på, daler også produksjonen i årets mørkeste måneder. 

Men fordi det er sluttsummen på årets strømregnskap som teller, kan boliger med solceller i nord hente seg inn igjen på sommeren. Best produksjon ser vi som regel på våren, når det fremdeles er kaldt men relativt lyst. Midtvinters kan produksjonen synke betraktelig.


Salg av elektrisitet til nettet

Vi har alle hørt om hvordan solcellepaneler kan spare oss for dyre strømregninger. Men visste du at mye av besparelsen kommer i form av strømsalg? Når du har installert og koblet til solcellepaneler, må du nemlig koble disse til det lokale strømnettet.

Dette er også hemmeligheten bak en lavere strømregning: det er nemlig ikke slik at du kun bruker strømmen som solcellepanalet lager – om du sitter igjen med et overskudd kan du selge denne strømmen til andre. 

Når anlegget er på plass, må du inngå en avtale med ditt lokale nettselskap om tilbakesalg av strøm. I Norge er det nettselskapet som eier strømnettet i ditt område som er ansvarlig for å kjøpe overskuddsstrømmen. Prisen du får for strømmen er ofte basert på spotprisen i markedet, som varierer fra time til time.

Det er også viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike støtteordninger og incentiver for produksjon av fornybar energi i Norge. Blant annet tilbyr enova støtte til de som investerer i solcellepaneler.


Gjør prosessen enkel!

Otovo er en ledende europeisk markedsplass som forenkler installasjonen av solcellepaneler og batterier i hjemmet. Det gjør vi ved å koble deg som huseier med et omfattende nettverk av nøye utvalgte og høyt kvalifiserte installatører.

Sjekk taket ditt


Vanlige spørsmål 

Hvor stor produksjonseffekt har solceller?

I Norge kan du vanligvis regne med å produsere omtrent 7 000 - 10 000 kWh strøm per år med et 10 kW solcelleanlegg.

Lesetips: Hvor mye strøm produserer solceller?


Hvor høy burde effekten være på et solcelleanlegg?

Det spørs på forbruket ditt, hvor du bor og panelenes effektivitet. Hvis vi tar utgangspunkt i et forbruk på 20 000 kWh i året, vil du trenge omtrent 39 solcellepaneler med en effekt på 530 Wp hver for å dekke forbruket.

Lesetips: Hvor stort solcelleanlegg trenger jeg?


Kan jeg installere solcellepaneler selv?

Selv om det er teknisk mulig å installere solcellepaneler selv, er det ikke anbefalt. Uten en sertifisert installatør mister du retten til enova-støtte og viktige garantier. I tillegg løper man risikoen for brann, og vi vil på det sterkeste anbefale at man benytter profesjonelle installatører, som sikrer korrekt montering, optimalisering av anlegget, og overholdelse av sikkerhetskrav.

Lesetips: Montere solcellepaneler selv

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.