Er du nysgjerrig på hvor mye strøm solcellepaneler kan produsere per år, måned, dag, time og kvadratmeter (m2) i Norge?

I denne artikkelen utforsker vi solcelleproduksjon i kilowattimer (kWh) over forskjellige tidsperioder. Vi ser også nærmere på faktorer som påvirker dette og vi avslutter med å ta opp vanlige spørsmål. God lesing!


Alle tall i artikkelen er estimater og hypotetiske eksempler. Hvor mye solcellepanelene til slutt vil produsere, avhenger av en rekke faktorer. Søk på din adresse og få et estimat på hva solcellepanelene kan produsere på akkurat ditt tak:

Sammendrag av strømproduksjon fra solceller

 • I Norge produserer 10 kW solcellepaneler årlig vanligvis 700 til 1 000 kWh per installert kW.
 • Et solcelleanlegg på 10 kW genererer omtrent 7 000 til 10 000 kWh strøm per år.
 • Avhengig av årstid produserer 10 kW solcellepaneler omtrent 0 til 1 500 kWh strøm per måned.
 • Avhengig av årstid og vær produserer 10 kW solcellepaneler omtrent 0 til 60 kWh strøm per dag.
 • Et solcelleanlegg på 10 kW genererer årlig omtrent 150 til 215 kWh strøm per kvadratmeter (m2).
 • Solinnstråling, anleggets dimensjon, årstid, himmelretning, helling og skygge er faktorer som påvirker strømproduksjonen.


Hvor mye strøm produserer solcellepaneler per år?

I Norge er den årlige strømproduksjonen fra solcellepaneler vanligvis mellom 700 og 1 000 kilowattimer (kWh) per installert kilowatt (kW) kapasitet.

For et solcelleanlegg med 15 kW i kapasitet, vil beregningen se slik ut: 15 kW multiplisert med 700 til 1 000 kWh per kW resulterer i en årlig strømproduksjon på mellom 10 500 og 15 000 kWh.


Mer detaljert bilde

For å skape et noe mer detaljert bilde av hva solcellepaneler kan produsere årlig, kan vi bruke PVGIS - et verktøy utviklet av EUs felles forskningssenter, Science Hub.

Med dette verktøyet kan vi simulere solcelleanleggs strømproduksjon basert på steder og andre variabler. Selve beregningene baserer seg på ulike databaser - i vårt tilfelle PVGIS-SARAH2 - som er bygget opp med satellittdata over global solinnstråling.

I alle eksemplene nedenfor har vi valgt en takhelling på 35° og systemtap på 14% i systemet. Solcellepanelene er vendt mot sør.


Årlig produksjon i Trondheim

 • 5 kW = 3 676 kWh
 • 10 kW = 7 352 kWh
 • 15 kW = 11 028 kWh
 • 20 kW = 14 779 kWh
 • 25 kW = 18 380 kWh
 • 30 kW = 22 056 kWh


Årlig produksjon i Oslo

 • 5 kW = 4 650 kWh
 • 10 kW = 9 300 kWh
 • 15 kW = 13 950 kWh
 • 20 kW = 18 601 kWh
 • 25 kW = 23 251 kWh
 • 30 kW = 27 901 kWh


Årlig produksjon i Kristiansand

 • 5 kW = 4 865 kWh
 • 10 kW = 9 731 kWh
 • 15 kW = 14 596 kWh
 • 20 kW = 19 462 kWh
 • 25 kW = 24 328 kWh
 • 30 kW = 29 193 kWh


Sjekk din mulige årsproduksjon!

De ovennevnte tallene er kun estimater, sjekk adressen din for å estimere hvor mye strøm solcellepaneler på taket ditt kan produsere:

Sjekk årsproduksjonen


Strømproduksjon fra solceller per måned

Et gjennomsnittlig solcelleanlegg i Norge med 10,40 kWp effekt produserer omtrent 0 til 1 500 kWh solstrøm per måned, avhengig av sted og årstid. Anlegget genererer rundt 90% av strømmen mellom mars og november, og vintermånedene står kun for 10%.


Solcelleproduksjon per måned i Oslo

For å komme frem til denne dataen har vi igjen gjort simuleringer med PVGIS-verktøyet. Nedenfor kan du se hva ulike effektklasser genererer per måned i Oslo ifølge dette. Solcellepanelene er vendt mot sør og har en helling på 35°. Energitapene i systemet er 14%.

Måned 5 kW 10 kW 15 kW
Januar 78 kWh 156 kWh 234 kWh
Februar 187 kWh 375 kWh 562 kWh
Mars 426 kWh 853 kWh 1 280 kWh
April 570 kWh 1 141 kWh 1 712 kWh
Mai 660 kWh 1 320 kWh 1 980 kWh
Juni 674 kWh 1 348 kWh 2 022 kWh
Juli 647 kWh 1 294 kWh 1 941 kWh
August 552 kWh 1 105 kWh 1 657 kWh
September 424 kWh 848 kWh 1 273 kWh
Oktober 261 kWh 521 kWh 782 kWh
November 111 kWh 222 kWh 333 kWh
Desember 55 kWh 111 kWh 167 kWh

Data: PVGIS

I søylediagrammet nedenfor har vi også visualisert strømproduksjonen for 15 kWp solcellepaneler i Oslo gjennom årets måneder.

søylediagram over 15 kW solcellers strømproduksjon
Strømproduksjon fra 15 kW solceller i Oslo (data: PVGIS).

Produksjonen vil gå ned fra oktober til februar, og solcelleeiere må derfor supplere med ytterligere energikilder om vinteren. Når dagene blir stadig lengre, begynner solcellepanelene raskt å generere strøm, og allerede i mars kommer det nesten 1 340 kWh fra solcelleanlegget.

For mange gir solcellesystemene et overskudd av strøm fra og med april og gjennom hele sommeren. Denne strømmen går ikke til spille, etter noen forberedelser kan du i mange tilfeller automatisk selge overskuddsstrømmen fra solcellepanelene til strømnettet, og dermed får du kompensasjon for nettbruk samt solgte kilowattimer.


Hvor mye produserer et solcelleanlegg per dag?

Et solcelleanlegg i Norge med en effekt på 10 kWp produserer vanligvis fra 0 til 60 kWh solstrøm per dag. Det som hovedsakelig påvirker den daglige produksjonen er årstiden, været, og hvilken del av landet det er snakk om.

Om sommeren skjer mesteparten av strømproduksjonen mellom kl. 08:00 til 20:00 - toppen er ofte rundt kl. 13:00. Takket være de lyse dagene kan solcellepaneler i nordlige Norge derimot begynne å generere strøm betydelig tidligere på morgenen og lengre inn på kvelden.

Sjekk taket ditt


Gjennomsnittlig solcelleproduksjon per dag i Oslo

Ved hjelp av PVGIS har vi estimert den gjennomsnittlige dagsproduksjonen fra solcellepaneler i forskjellige måneder i Oslo-området. Solpanelene har en helling på 35° og er rettet mot sør. Vi har inkludert 14 % i energitap i anlegget.

Måned 5 kW 10 kW 15 kW
Januar 2,5 kWh 5 kWh 7,5 kWh
Februar 6,6 kWh 13,3 kWh 20 kWh
Mars 13,7 kWh 27,5 kWh 41,2 kWh
April 19 kWh 38 kWh 57 kWh
Mai 21,2 kWh 42,5 kWh 63,8 kWh
Juni 22,4 kWh 44,9 kWh 67,4 kWh
Juli 20,8 kWh 41,7 kWh 62,6kWh
August 17,8 kWh 35,6 kWh 53,4 kWh
September 14,1 kWh 28,2 kWh 42,4 kWh
Oktober 8,4 kWh 16,8 kWh 25,2 kWh
November 3,7 kWh 7,4 kWh 11,1 kWh
Desember 1,7 kWh 3,5 kWh 5,3 kWh

Data: PVGIS


Hvor mye produserer solceller per time?

Under ideelle forhold kan solcellepaneler produsere like mye som deres angitte toppytelse per time. Ti kWp solcellepaneler kunne teoretisk sett gi 10 kWh i løpet av en time.

Det ovenstående er kun et eksempel og vil så klart kunne variere. Det kan forekomme i kortere perioder under solrike og ikke for varme dager. Interessant nok kan solcellepaneler i ytterst sjeldne tilfeller også levere omtrent 3% over sin angitte merkeytelse.

Mange av våre kunder installerer også paneler i østlig og vestlig retning, for å utnytte morgen- og kveldssolen og jevne ut produksjonskurven. Energitopper skjer ofte om morgenen eller kvelden når folk er hjemme.

Et ytterligere skritt man kan ta er å skaffe seg et solcellebatteri og lagre overskuddet av solenergi i løpet av dagen, og bruke det i større grad gjennom døgnet.


Produksjon fra solcellepaneler per m2

Et solcelleanlegg på 10,32 kWp genererer årlig vanligvis mellom 150 og 215 kWh solstrøm per kvadratmeter. Slik har vi regnet:

Et slikt anlegg kan inneholde 24 solcellepaneler på 430 Wp hver, noe som gir en total på 10 320 Wp. Størrelsen på et solcellepanel innenfor 400 Wp-området er omtrentlig 1 722 x 1 134 mm, men det er vanlig å regne med omtrent 2 kvadratmeter per panel siden det tilkommer midtklemmer samt ekstra margin for skorsteiner og liknende, noe som betyr at panelene samlet tar opp 48 kvadratmeter.

rødt hus med solcellepaneler på taket
En solcellepanel (400 Wp) er omtrent 1722 x 1134 mm.

Hvis vi antar at et solcelleanlegg i Norge produserer mellom 700 til 1 000 kWh per installert kW årlig, vil den årlige elektrisitetsproduksjonen per kvadratmeter ligge på 150 kWh i det nedre området til omtrent 215 kWh i det høyere.

Beregningen ovenfor er imidlertid grovt forenklet. Hvor mye strøm solcellene faktisk produserer per kvadratmeter vil avhenge av lokasjonen og solcelleanlegget.


Fem faktorer som påvirker strømproduksjonen

1) Solinnstråling

Solinnstrålingen er den viktigste faktoren som påvirker hvor mye strøm solcellepaneler produserer. Jo mer solinnstråling, desto bedre forutsetninger finnes det for å produsere egen strøm med solenergi. I Norge har Agder mest solinnstråling.


2) Størrelse

Jo flere solpaneler du installerer, desto høyere blir den totale installerte effekten (målt i kWp). Hvis du skaffer et større anlegg, trenger du også en inverter med tilstrekkelig kapasitet.

Prisforslag


3) Virkningsgrad

Virkningsgraden til solcellene betyr hvor mye av solenergien som kan omgjøres til likestrøm. Virkningsgraden ligger vanligvis fra 18 til 23 % på dagens moderne solcellepaneler.

Den varierer imidlertid betydelig avhengig av type solceller, enten monokrystallinske eller polykrystallinske. Monokrystallinske er i de fleste tilfeller den mest passende typen og gir mest effekt for pengene.


4) Taket

Taket vil ha stor innvirkning på hvor mye strøm solcellepanelene genererer. Hvis du ønsker mest effekt, er det et tak vendt mot sør som gjelder.

Også takets helning spiller en rolle, og optimal helning i Norge er mellom 35 og 50°. Mange norske hustak har en tilstrekkelig helning, og montøren installerer vanligvis panelene direkte oppå. Det er også mulig å installere solceller på flate tak, da er det i noen tilfeller verdt å bruke monteringssystemer som skaper en vinkel.

Har du ikke et tak som er egnet for solcellepaneler? Da kan du i stedet vurdere solceller på bakken.


5) Skyggeeffekt

Skygge påvirker strømproduksjonen. Finnes det objekter - som skorsteiner, trær eller bygninger - som kaster skygger på panelene, blir strømproduksjonen mindre. Også skitt, blader og pollen kan skape en skyggeeffekt. Om snø for eksempel legger seg på solcellepanelene, kan produksjonen synke helt ned til null.

I dag har solceller ofte innebygde bypassdioder mellom cellene som reduserer ytelsestap på grunn av skygging. Det er også mulig å kjøpe en power optimizer til solpanelene for å håndtere dette.

Lesetips: Solceller om vinteren


Otovo-appen

Når du kjøper et solcelleanlegg fra oss, får du tilgang til Otovos solcelleapp. Appen gjør det enkelt for deg å holde oversikt over hvor mye ditt solcelleanlegg produserer per år, måned, time, eller i enda kortere perioder! 

Det kan virkelig være hyggelig å åpne appen om sommeren og følge med på hvor mye strøm dine solcellepaneler genererer og hvor mye du selger til nettet.


Vanlige spørsmål

Hvor i Norge produserer solceller mest strøm?

Takket være solinnstrålingen produserer solceller i Norge mest på Sør -og Østlandet.


Hvor mye strøm produserer solceller totalt sett i Norge?

Solenergi utgjør en liten del av Norges energiproduksjon, men vokser fort! I slutten av 2023 fantes det over 600 MW solenergi tilknyttet det norske strømnettet. I dag forventer vi at solceller i Norge skal produsere rundt 460 GWh per år.


Er solceller lønnsomt?

Under gjeldende forhold - med gjeldende støtteordninger fra enova - blir 10 kW solceller vanligvis lønnsomme etter omtrent 9 til 14 år.

Strømprisene, solinnstrålingen og tilgjengelige insentiver vil imidlertid i stor grad påvirke lønnsomheten. Sjekk vår artikkel om hvordan du regner på solcellers lønnsomhet.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.