Hvor lenge varer solceller egentlig? Levetiden for solceller og solcellepaneler varierer avhengig av type og modell. Når det gjelder solceller av den monokrystallinske typen kan du i de fleste tilfeller forvente deg en strømproduksjon med høy effekt på opp til 30 år.


Få et prisestimat:


Lang levetid på monokrystallinske solceller

Monokrystallinske solceller har lang levetid og kan vanligvis produsere strøm i mange år etter at garantiperioden er utløpt. Av den grunn tør mange solcelleprodusenter garantere strømproduksjon i opptil 25 år med et ganske ubetydelig effekttap.

Våre solcellepaneler fra for eksempel LONGiSolar kommer med 12 års produktgaranti og 25 års ytelsesgaranti. Med disse panelene kommer man også til å fortsette å produsere strøm i mange år etterpå!

FuturaSun er en annen toppprodusent og tilbyr en 15-års produktgaranti, i tillegg til en 25-års ytelsesgaranti. Disse garantitidene, som kan leses av produsentenes manualer, er det som kalles solcellenes «tekniske levetid».

Du trenger ikke bekymre deg for produktgarantien når du bruke vårt solabonnement. Du får hele 20 års garanti inkludert i prisen! Ved direkte kjøp gjelder hele 10 års garanti, i tillegg til produsentens egen produktgaranti.


Taper solcellene mye effekt årlig?

Nei! Dagens solceller kan produsere elektrisitet med høy effekt i nesten 30 år. Selv etter det vil solcellepanelene dine fortsatt fungere og fortsette å produsere elektrisitet.

Men hvor mye effektreduksjon skjer i løpet av alle disse årene? Normalt taper solceller ca 0,55 % i strøm per år, med unntak av SunPower som kun taper 0,45 % årlig.

Det største krafttapet skjer i løpet av de to første årene. Da kan solcellene tape rundt 1-2%. Av de resterende 98 % reduseres ~0,55 % årlig. Dette betyr at anlegget ditt fortsatt har en høy produksjonskapasitet på rundt 85-86 %, selv etter 25 år med effektreduksjon.

Få et tilbud i dag!Hva bidrar til solcellenes effektreduksjon?

Det er flere faktorer som påvirker effekten til solcellene. Vi bør imidlertid først skille mellom det årlige og permanente effekttapet, og de midlertidige effektvariasjonene.

Permanente effektreduksjoner

Tapene vi fortalte om ovenfor er såkalte permanente effekttap som avhenger av ulike faktorer som:

  • Slitasje på grunn av ekstreme temperaturendringer
  • Storm og sterk vind
  • Snø og fuktighet
  • UV-stråling
  • Mangel på vedlikehold
  • Dårlig installasjon*
  • Produksjonsfeil

*Otovo sertifiserer alle sine installatører. Sammen med den lange garantien kan du føle deg trygg på at du får en bra og profesjonell installasjon.


Kortvarige og midlertidige effektpåvirkninger

Temperaturforskjeller i løpet av dagen er en faktor som midlertidig påvirker hvor mye solcellene dine produserer. Vi snakker da om effektiviteten til solcellene. For eksempel kan produksjonen være lavere når det er 32 grader enn når temperaturen er 19 grader. Den optimale temperaturen for strømproduksjon sies å være rundt minus 5 grader!

Siden mesteparten av strømproduksjonen din foregår mellom mars og oktober, er det ikke den ekstreme kulden som påvirker din solenergiproduksjon. Vi lider heller ikke av noen ekstrem varme her i Norge. Derfor kan du føle deg trygg på at strømproduksjonen din kun påvirkes i de mørkeste månedene og når solcellepanelene dine er dekket av snø.

Som standard kan du grovt sett forvente et ganske ubetydelig effektfall på ca -0,25 % opp til -0,35 % per grad når temperaturen stiger fra ca 25 grader og oppover.

Du kan selvfølgelig også ta hensyn til: vindforhold, lufttrykk, helningen på panelene og vindretningen, men da blir det ganske komplisert å beregne det faktiske effekttapet. Tester hvor alle disse variasjonene forekommer er også allerede utført av produsentene, og det er slik de kommer frem til tallene du finner i manualen.


Hold oversikt over produksjonen med en smartmåler i stedet:

Bruker du en smartmåler kan du få informasjon om ditt solcelleanlegg og i tillegg en grafisk oversikt over strømproduksjon, forbruk og salg av strøm. Da kan du overvåke og optimere systemet måned for måned! Dette er en enkel måte å observere og sammenligne strømproduksjonen din med den installerte effekten for å få de reelle tallene.


Levetid for polykrystallinske solceller

Den polykrystallinske varianten har også en levetid på 25 år, derimot er effekten lavere i motsetning til den monokrystallinske varianten.

Dette er fordi flere biter av silisium har blitt blandet sammen i en polykrystallinsk solcelle - denne "urenheten/forurensningen" forårsaker defekter på overflaten av solcellen som igjen påvirker effektiviteten av produksjonen.

Få et tilbud i dag!

Få et tilbud i dag!

Hos Otovo selger vi kun monokrystallinske solceller som har høyest silisiumrenhet, fra kjente toppprodusenter som gir best effekt og mest strøm for pengene.


Dette vil gjøre at solcellepanelene varer lenger

Å kjøpe solcellepaneler kan være en ganske stor investering. Derfor er det fordelaktig å gjøre alt du kan for å forlenge levetiden deres med så mange år som mulig.

  1. Hold solcellepanelene rene ved å bruke teleskopkost (Egenkomponert):
  • Slå først av solcelleanlegget med strømbryteren på inverteren, som også kalles vekselretteren (DC-bryter).
  • Slå så av strømmen til huset via sikringsskapet

2. Lad solcellebatteriet eller elbilen for å redusere belastningen på panelene.

3. Bestill kontroll og vedlikehold av solcelleanlegget, det gjøres av autoriserte installatører. Det er også et krav at du som solcelleeier sjekker anlegget ditt.

4. Bruk appen (enten Otovo-appen og inverterens) til å overvåke anlegget ditt slik at du raskt kan finne og fikse eventuelle problemer.

Få et tilbud i dag!


Kan solcellepaneler resirkuleres?

Som det aller meste, vil solcellepanelene også måtte pensjoneres. Men hva skjer med dem da? Er det mulig å resirkulere solceller?

Ja! Nå er dette med solcellepaneler fortsatt nytt og det er ikke mange husstander i Norge som har hatt solcellepaneler lenge nok til at de har vært nødt til å tenke på den delen.

Det kan imidlertid være betryggende å vite at solcellepaneler kan resirkuleres. De består tross alt av silisium, glass og ulike metaller. Gjenvinningsgraden er generelt ganske høy, og kilden American Solar Energy Society opplyser at omtrent 80-100 % av alt materiale i et solcellepanel kan resirkuleres!

En annen kilde, US Environmental Protection Agency, opplyser at siden et solcellepanel består av omtrent 75 % glass, er gjenvinningsgraden høy. Videre skriver samme kilde at siden metallgjenvinning allerede eksisterer, er heller ikke resirkulering av metallene som brukes i et solcellepanel et problem.

Det er viktig at solcellene leveres til gjenvinning etter sin levetid. Alle importører og produsenter av elektriske produkter i Norge, plikter å være medlem i et returselskap for elektrisk avfall (kalt EE-avfall). Som medlem i RENAS betaler Otovo en avgift som er øremerket korrekt håndtering og resirkulering av fremtidig pensjonerte paneler.Du tjener på solceller i mange år

Nå har vi sett at solceller varer i mange år og at man vil ha en høy strømproduksjon i ca 30 år, og i tillegg en relativt høy strømproduksjon i flere år etter det. Husk at du også kan selge overskuddsstrømmen som solcelleanlegget ditt genererer. Da tjener du både penger på lavere strømregning, i tillegg til salg av strømmen du ikke bruker selv!

Du bidrar også til et grønnere miljø fordi du senker karbondioksidutslippene dine med ditt eget solcelleanlegg.

Ved kjøp av solcelleanlegget kan du også benytte deg av enova-støtten som ligger på opptil 47.500 kroner! Dette gjelder også ved solabonnemang. Les mer om enova støtten.

Få et tilbud i dag!
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.