Med Nabostrøm kan alle som har solceller melde seg på og selge strømmen sin til markedets beste betingelser (1 krone per kWh). Vi andre kan melde oss på og kjøpe solstrøm til markedspris (spot uten påslag). Når solstrømmen ikke rekker til, så får alle 100% fornybar strøm med opprinnelsesgarantier.

Nabostrøm er en nytt produkt

Nabostrøm er en ny type produkt i markedet, og alt fungerer enda ikke knirkefritt. Mange solstrømprodusenter har spørsmål rundt plusskundeinnmeldingen. Derfor har jeg skrevet denne bloggposten med følgende mål:

  • Å gi innsikt i hvorfor innmeldingen som plusskunde kan ta ukesvis.

  • Å gi en oversikt over netteiere hvor ordningen per nå fungerer fint og hvor vi fortsatt støter på problemer.

Innmeldingsprosessen

Muligheten Otovo har for å kjøpe overskuddsstrøm av solstrømprodusenter stammer fra plusskundeordningen. Dette er en fremsynt og fremoverlent ordning som er utformet av NVE. Ordningen sørger for at man kan selge strøm på nettet uten å registrere seg som kraftverk og dermed være underlagt et stort byråkrati.

Den gjeldende ordningen trådte i kraft 1. januar 2017.

På en måte er plusskundeordningen litt forut for sin tid. Den hviler i prinsippet på to kjempestore tekniske forbedringer i den norske strømbransjen: Gjennomføringen av Elhub-prosjektet og utrullingen av AMS-målere til alle. Elhuben kommer forhåpentligvis på plass i begynnelsen av 2018, mens de nye målerne rulles ut så fort det lar seg gjøre i hele landet.

Inntil disse to elementene er på plass, er plusskundeordningen preget av en del manuelt arbeid og trege prosesser. Prosessen er slik:

  • Du registrerer deg som Nabostrøm-kunde.
  • Du registrer solcelleanlegget ditt (hvis du ikke har kjøpt det av oss, da vet vi jo at du har).
  • Når du også har fått installert AMS-måler, sender vi beskjed per epost til rette vedkommende hos netteieren.
  • Netteier melder anlegget inn til Statnett og får en kode som er gyldig etter 9 dager.
  • Netteier sender koden i retur til oss og vi legger den inn i vårt system.

Puh! Når alt dette er på plass, så får vi produksjonsrapporter automatisk, og det meste skal være i orden.

De fleste netteiere har også muligheten til å sende produksjonsrapporter for tiden før innmeldingen. Dermed kan vi registrere data og kompensere plusskundene også før disse prosessene går i orden.

Scorekortet

Selv om plusskundeordningen i sin nåværende form har vært kjent lenge, har mange netteiere vært trege med å sette opp systemene sine og gjøre seg klare for plusskunder. Det er trygt å si at vi i Otovo har vært pådrivere for dette. Både i år og i fjor har vi meldt inn netteiere til NVE og fått prinsippet trygt fastslått: Netteieren har plikt til å sende Otovo produksjonsdata for plusskundene.

Mange produsenter synes det er frustrerende å måtte vente så lenge på produksjonstallene sine. Det har vi full forståelse for, vi syns også det er frustrerende. Derfor vil jeg med jevne mellomrom oppdatere tabellen under. Finn din netteier og sjekk status:

Netteier Status
Agder Energi Nett AS Sliter med systemene
BKK Nett AS Alt i orden
Glitre Energi Nett AS Alt i orden
Hafslund Nett AS Alt i orden
Hurum Nett AS Alt i orden
Lyse Elnett AS Sliter med systemene
Nordmøre Energiverk AS Nett Alt i orden
Norgesnett Follo Alt i orden
Norgesnett Fredrikstad Alt i orden
NTE Nett AS Alt i orden
Skagerak Nett AS Alt i orden
Stange Energi Nett AS Alt i orden
Trønderenergi Nett AS Sliter med systemene

Jeg oppdaterer denne tabellen jevnlig, så sjekk gjerne tilbake. Sist oppdatering av tabellen var onsdag 3. januar 2018.

Forklaring av tilstandene

En liten forklaring av tilstandene er på sin plass.

Alt i orden: Prosessen går sin gang og vi mottar meldinger fra denne netteieren. Hvis det går mer enn fire uker fra du ble strømkunde til du ser produksjonsdata på Min Side, bør du ta kontakt og spørre om det er noe galt med ditt abonnement.

Treg innmelding, ellers alt i orden: Ting fungerer som over, men av en eller annen grunn går prosessen treeegt. Hvis det går mer enn seks uker fra du ble strømkunde til du ser produksjonsdata på Min Side, bør du ta kontakt og spørre om det er noe galt med ditt abonnement.

Sliter med systemene: Netteieren har fått beskjed av oss om at plusskunder skal meldes inn, men sliter med å få sine baksystemer til å fungere for plusskundedata. Hvis din netteier er i denne statusen, anbefaler jeg å sjekke tilbake på denne bloggposten med jevne mellomrom.

Problemer med enkeltkunder: Netteieren har fått systemene på plass, men har problemer med enkelte kunder. Dette kan skyldes alt fra forhold rundt tilknytningsavtalen til tekniske utfordringer med noen AMS-målere.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.