Slik gir vi kraften tilbake til nabolaget

I dag slipper vi i Otovo de første prøvekundene inn i vårt nye produkt: Otovo Nabostrøm.

Du får ekte spotpris på samme vilkår som strømbørsen, uten noe lureri, og du får dobbelt så mye betalt for strømmen du selger til nettet dersom du har solceller på taket.

Nå er det 10 måneder etter at vi startet opp og begynte å tilby solpaneler på norske tak. Siden da har vi fått omlag 200 norske kunder med solceller på taket og egenprodusert strøm i stikkontakten.

Solceller er smittsomt. Får interessen fotfeste i et nabolag, så sprer den seg.

Kart over Bœrum. Otovo er Norges beste innen solcellepaneler til tak på private hjem

Kartutsnitt over deler av Oslo og Akershus (3x1 kilometer)

Kundene våre er engasjerte og de liker å følge med på hvor mye strøm de produserer. På solrike dager får vi entusiastiske meldinger om produksjonsrekorder. I etterkant, når folk omsider får fakturaen fra strømselskapet sitt, ser vi rett som det er at folk legger ut bilder av regninger med “strømsaldo i kundens favør” på Facebook. Det er gøy å lage sin egen strøm, og det er deilig å se at det gir effekt både på miljø og strømregningen.

På vår kant har vi sittet og tenkt på hva mer vi kan gjøre for disse kundene.

Bedre pris for hjemmelaget strøm

Det første vi har tenkt er at det er synd de får så skuffende dårlig betalt av nettselskapene (BKK, Lyse Nett, Hafslund Nett etc) for strømmen de produserer — typisk 20–30 øre per kilowattime de “eksporterer” til strømnettet.

Det syns vi er helt feil. Denne strømmen er mye mer verdt, for den produseres der den brukes. Derfor har Otovo Nabostrøm de beste betingelsene for husstander som selger strøm tilbake til nettet: 2021-11-01 For hver kWt som kunden eksporterer fra egen bolig blir kunden kompensert med Nord Pool spotpris per time for sitt prisområde. Det medfører ingen ekstra kostnad å selge overskuddet til Tibber.

Er det bra? Ja, det er tre ganger så mye som spotprisen på strøm!

Solenergien fra taket brukes først opp i elbillading, vannkokere og TV-skjermer i huset og erstatter da en kilowattime som ellers familien måtte kjøpt fra strømselskapet og nettselskapet sitt. Dersom familien får hele sitt forbruk dekket av solpanelene, så vil overskuddsstrømmen gå ut av huset, og brukes hos naboen.

Ingen strøm går tapt

Dette er fysikkens lover. Og det er åpenbart også samfunnsøkonomisk effektivt: Ingen strøm går tapt på de få metrene mellom produksjonsstedet og forbruksstedet, og det trengs hverken kabler eller investeringer store master og kraftgater for å transportere strømmen fra der det er vannreservoarer til der folk bor.

One more thing...

Derfor har vi startet et strømselskap. Vi har søkt om og fått omsetningskonsesjon fra NVE, kraftbransjens vaktbikkje og gjeterhund (som for øvrig er utrolig effektive i sin saksbehandling og som vi vil berømme for det). Med denne lisensen er vi i stand til å forenkle livet for strømkundene ytterligere.

Nå kan du få alt du bruker av strøm i én app, med ett kundeforhold og én regning:

  • Solstrømmen din (for de som vil ha det. Det er valgfritt)
  • Den vanlige strømmen din (for natt og vinter)
  • Nettleien din (som vi alle fortsatt trenger frem til batteriene blir bedre)

Digital strømmåler

Og med en digital strømmåler kan du se alt dette utvikle seg som på et taksameter i sanntid. Uten å måtte vente månedsvis for å se om strømmen er billig eller dyr på regningen.

Bilde av app. Få oversikt over strømmen din i appen. Få billigere strøm

OTOVO: Forbruk, produksjon, strømregning, nettleie og miljøeffekt i én app.

Vi har begrenset med plasser nå i starten, for Otovo Nabostrøm er ikke spesielt populært blant nettselskapene, og vi må jobbe en del med å få dere “løs” fra eksisterende kundeforhold og gi dere disse nye og mer vennlige betingelsene. Noen nettselskaper er behjelpelige, mens andre er mer krevende, men alle er lovpålagt å la dere få den strømleverandøren dere vil ha, og dere kan ikke nektes å selge strømmen til oss.

Vi tar imot registreringer på www.otovo.no/nabostrom nå, og registerer de nye kundene fortløpende. Det er førstemann til mølla.

For de som ikke er interessert, fortsetter strømhverdagen slik den pleier:

Solrik hilsen
Otovo-teamet


MERK: Vi har fått en del spørsmål etter at denne posten ble lagt ut og vil bare være tydelige på at: Tilbudet med Otovo Nabostrøm gjelder også for ALLE med egenproduksjon av strøm, også som har montert selv eller fått montert solceller av et annet firma enn oss.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.