Vi i Otovo er stolte over å kunne formidle gode nyheter for solstrøm i Norge denne uken.

Slipper dobbelt målerbytte

Den første gode utviklingen kommer i forbindelse med målerbytte for nye solcelleanlegg. Tidligere har mange av netteierne krevd betalt av husstander som får digital strømmåler for å registere strømmen de selger tilbake til nettet. I tillegg har installasjon av en slik måler vært et krav fra Enova for at husstanden skal få utbetalt støtte til solcellene. Enkelte netteiere tar 3.500 kroner for et slikt bytte, selv om alle husstander før utgangen av 2018 uansett har en lovpålagt rett til å få en slik digital måler gratis.

I samarbeid med Hafslund Nett har Otovo jobbet for å endre denne praksisen. Som et resultat av dette har Enova åpnet for at nye eiere av solceller fra nå av kan vente på det lovpålagte målerbyttet, men likevel regnes som plusskunde og få utbetalt støtte. Hafslund Nett legger fra nå av om sine rutiner for å understøtte denne valgmuligheten.

Otovo lanserer direktesalg

I Otovo jobber vi konstant for å forbedre og utvide vårt tilbud. En spørsmål vi har fått helt siden oppstarten er dette: "Kan jeg kjøpe anlegget direkte?" Fra og med nå er svaret på dette "Ja, det kan du!". Nå tilbyr vi direktekjøp av solcelleanlegg i tillegg til abonnement. Det gjør vi selvfølgelig til markedets beste priser.

Regn ut pris per kilowatt-time

Sjekk taket ditt for priseksempel. Vi har laget nytt design på beregningssiden, forbedret utregningen av pris per kilowatt-time og du slipper å vente på epost fra oss før du får se den.

Vi sees!

Solrik hilsen fra Otovo-gjengen

Sjekk taket ditt her!
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.