Vannenergi, også kalt vannkraft, er en fornybar energikilde akkurat som solenergi. Denne typen energikilde er den viktigste og den mest brukte i Norge. Av Norges totale elektrisitetsproduksjon utgjør vannkraft over 87%. På grunn av naturforholdene med mye nedbør flere steder i landet og landarealets gjennomsnittshøyde på 400 meter over havet, er Norge blitt Europas største og verdens syvende største vannkraftprodusent.

Selv om vannkraft er den mest brukte energikilden i Norge, eksisterer det også fordeler og ulemper. Les videre for å lære mer om temaet.


Hvordan fungerer vannkraft?

Selv om vannkraft og solkraft begge er fornybare energikilder er måten energien blir produsert helt forskjellig. Et vannkraftverk fungerer ved at vannets tyngdekraft og bevegelsesenergi brukes på en turbin som da produserer strøm via en generator.


Hvordan blir vann til strøm?

Hovedkomponentet i prosessen er vann, som kommer fra nedbør. Nedbøret faller ned i elver som renner ned til det laveste punktet i nærheten ved hjelp av tyngdekraften, dette er ofte hav eller en innsjø. På veien ned til dette punktet kan vannet gå gjennom et vannkraftverk. Inne i kraftverket blir vannet sendt gjennom rør med bratt helling slik at vannet vil få en enorm fart mot turbinen i enden av rørene. Dette vil få turbinen til å gå rundt, og denne bevegelsen vil sette igang en tilkoblet generator som produserer strøm.

Etter vannet har vært igjennom vannkraftverket blir det sendt ut igjen til naturen, så det fortsetter sin reise ned til innsjøen eller havet. Dette gjør vannkraft til fornybar energi da det verken forbrukes eller forandres gjennom prosessen, akkurat slik som solenergi.


Ulemper med vannkraft

Ulempene ved vannkraft er ikke mange, men de eksisterer. Dette er punkter som ikke kan unngås dersom man skal produsere vannkraft.

  • Upålitelighet er en av ulempene ved vannenergi. For å skape strøm er man helt avhengig av rennende vann. Dette er ikke noe man kan garantere når vi i norge har tørkeperioder eller når det kommer lite nedbør ved for eksempel snø eller hagl i periodene som er kaldere.
  • Miljøpåvirkningen er den største ulempen ved vannenergi. Inngrep i naturen må til for å bygge et vannkraftverk. Når nye kraftverk bygges må elven tørkes for at konstruksjonen kan starte. Dette vil da gå utover fiskene. Andre inngrep blir også gjort knyttet til vannkraft som for eksempel endret vannføring, endret vanntemperatur og nye demninger for høyere bevegelsesenergi.


Fordeler med vannkraft

Fordelene med vannenergi er mange og viktige. Dersom vi ønsker å bli et nullutslippssamfunn er dette viktige fokuspunkter når det kommer til å produsere vannenergi.

  • Miljøvennlig måte å produsere energi. Når man bruker vannkraftverk for å produsere strøm blir det ikke produsert karbondioksid, og dette er også en av metodene som slipper ut minst klimagasser.
  • Muligheten til å lagre vann er en stor fordel med vannkraft. I tørkeperioder og under de kaldere månedene hvor det ikke kommer mye regn er muligheten til å lagre vann fordelaktig. Da kan det produseres fornybar energi selv i de månedene hvor nedbøren ikke er på det meste.
  • Vannkraft er fornybar energi, som blant annet betyr at det aldri går tomt i tillegg til at det verken forbrukes eller forandres gjennom prosessen. I Norge er vi heldige med mye nedbør, som er en ekstra fordel da vi får produsert mye energi.


Vannkraft vs solkraft

I likhet med vannenergi er solenergi produsert av et komponent som aldri går tomt i tillegg til at det verken forbrukes eller forandres gjennom prosessen. Mesteparten av energien som blir produsert i Norge i dag kommer fra vannkraft, men da man er avhengig av rennende vann er det lettere for privatpersoner å produsere egen strøm via solenergi.

Selv om både vannkraft og solkraft er gode fornybare energikilder blir ikke disse nødvendigvis til konkurrenter. Solcellenes styrker og svakheter passer norsk vannproduksjon og det norske kraftsystemet godt:

  • Prisdannelse: Vannkraften er ekstremt responsiv. Den kan skrus av og på temmelig raskt i forhold til et fossilt varmekrafverk. Dette gjør at vannkraft langt på vei er immun mot solcellenes innvirkning på prisdannelsen.
  • Uforutsigbarhet: Vannkraften er mulig å lagre over lang tid. Mens hjemmebatterier for øyeblikket er for dyre til å lønne seg i de fleste markeder, er vannkraften mulig å spare til neste døgn eller neste årstid. Det gjør at solenergi og vannkraft kan brukes om hverandre i samme kraftsystem.
  • Grønnhet: Både vann- og solkraften er grønne, så det blir ikke samme motsetningsforhold mellom gammel, skitten og ny, ren kraft som det har oppstått i USA, Tyskland og Australia.
  • Smarthet: Det norske strømnettet er preget av konkurranse, fri prisdannelse og lave direkte subsidier. Det er i det store og hele effektivt. I tillegg er det i økende grad preget av smarthet i form av programvare som styrer etterspørsel og respons. Det gjør at nettet vårt vil tåle mer i fremtiden.


Vi trenger både vannkraft og solkraft

Vannkraft er den mest brukte energikilden i Norge i dag. Vannkraft har en årlig kraftproduksjon på 154,2 TWh, mens solenergi ligger på ca 0,14 TWh. I likhet med solenergi er vannkraft fornybar energi, men dette gjør de ikke til konkurrenter på markedet. I dag ønsker vi muligheten til å påvirke miljøet så lite som mulig og ta bærekraftige valg, derfor er det plass til både vannkraft og solkraft. Dette er også nødvendig om vi skal nå målet om å bli et nullutslippssamfunn.

levert strøm i 2020

- nve.no/energi

I tillegg til bærekraftige energikilder har vi blant annet: kjernekraft, kull, gass og annen fossil energi. I Norge utgjør ikke fornybare energikilder en liten andel av strømforbruket. Ifølge NVE var andelen gass 1,18%, andelen kjernekraft 0,56% og andelen andre fossile energikilder 0,56%, i 2020. Selv om denne andelen er lav, trenger vi en økning i fornybar energi for å bli kvitt CO2-utslipp og andre klimagasser.Redusere strømregningen

Ønsker du også å ta flere bærekraftige valg slik som mange av våre kunder? En ekstra fordel er at dette vil redusere strømregningen din! Klikk på knappen under for å søke opp ditt tak og få et prisestimat på solceller på under et minutt.

Pris på solceller
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.