Markedet for solstrøm har vokst voldsomt de siste årene – og det vokser stadig. Nå er solkraft den raskest voksende teknologien for energiproduksjon.

Med solceller fra Otovo kan du spare stort på strømregningen. Vi er stolte over å være en del av et raskt voksende marked. Som andre aktører i bransjen ønsker vi å spre solstrøm til hele verden. Otovo vil gjøre solceller tilgjengelig for alle i Norge som ønsker å produsere ren strøm på taket sitt.

Markedet for solkraft vokser stadig. Det gjør også behovet for strøm. Når transport og industri elektrifiseres, trenger vi mer strøm. For at vi skal stoppe klimakrisen, må denne strømmen komme fra fornybar energi.

Otovo hjelper deg med å produsere fornybar energi på taket ditt. Da bidrar du til miljøet – samtidig som du sparer penger. Det er nyttig når strømprisene stadig stiger.

Vil du vite hvorfor markedet vokser i rekordfart? Da er det bare å lese videre.

Derfor vokser markedet for solkraft

Solenergi lønner seg i Norge. Spar penger på strømregningen.
Strømregningen blir lavere med grønn strøm.

Solkraft vokser i Norge og i resten av verden. I 2020 ble det installert 40 MW i Norge. Dette betyr en økning på 40 % i solkraftkapasiteten. Hvorfor vokser markedet så fort?

Sjekk ditt tak her!

Her er fem viktige grunner:

  1. Teknologien er blitt bedre og billigere
  2. Økt etterspørsel etter fornybar energi
  3. Insentiver til utvikling
  4. Investorer kan tjene mye
  5. Solenergi lønner seg – også i Norge

Teknologien er blitt bedre og billigere

Før i tiden var solstrøm dyrt å produsere. Komponenter og solcellepaneler kostet rett og slett for mye. I tillegg produserte solcellene mindre strøm. Prisen ble dermed for høy i forhold til hvor mye strøm man kunne produsere.
I dag produserer solcellene mer strøm og koster mindre. Nå er solkraft definitivt verdt investeringen – både for privatpersoner og i stor skala. Flere land anlegger nå store solkraftverk som produserer enorme mengder solenergi.

Økt etterspørsel etter fornybar energi

Klimakrisen er selvsagt en viktig driver for solkraft. Den skaper en dynamikk hvor strømforbruket øker i takt med behovet for grønn strøm:

  • Vi må bytte til fornybar energi for å stoppe klimakrisen
  • Derfor elektrifiseres transport og industri
  • Videre fører dette til et økt behov for strøm
  • Denne strømmen må være fornybar
Markedet for solstrøm vokser. Solkraft den raskest voksende teknologien innen energi.
Solceller på flatt hustak.

Insentiver til utvikling

Myndighetene i flere land har gjort det lettere for næringsliv og privatpersoner å gjøre grønne valg. Dette kan være større ordninger som skal gjøre det lønnsomt å bygge ut store solkraftverk. Det kan også være støtte til solceller på taket. Her i Norge tilbyr for eksempel enova støtte til el-produksjon i hjemmet.

Investorer kan tjene mye

Fra 2019 til 2020 mer enn doblet verdien av aksjer innen solkraft seg. Mange investorer har fått øynene opp for solenergi. Høsten 2020 var det en grønn bølge som skyllet over Oslo Børs. Ikke alle disse selskapene kommer til å eksistere om 10 år, men flere av dem vil det.
Den grønne bølgen viser at investeringsviljen er der – noe som er viktig for videre vekst. Flere investorer og selskaper kan tjene stort på solenergi.

Solceller produserer mer strøm i kaldt klima. Norge har nok soltimer til å spare strømmen
Våre installatører er kvalitetssikret av oss.

Solenergi lønner seg – også i Norge

Solceller har mange fordeler. Mange har innsett at man ikke trenger å være i Sahara for at solceller skal lønne seg. Faktisk vil solceller i Sahara fungere dårligere enn i Norge.

Solceller produserer nemlig mer strøm i kaldere klima. Norge har nok soltimer i løpet av et år til at privatpersoner og næringsliv kan spare stort på strømmen. De fleste Otovo-kunder produserer så mye at strømselskaper kjøper overskuddsstrømmen deres.

Vil du også spare penger? Hos Otovo får du best pris på solcellepaneler på taket.

Sjekk ditt tak her!

Markedet for solstrøm i 2021 – og fremover

Spar penger med solcellepaneler fra Otovo på taket. Vi er ledende i Norge.
Det blir stadig enklere å produsere fornybar energi.

Kraftmarkedet er i stadig utvikling. Det gjøres hele tiden fremskritt som gjør at det blir enklere og billigere å produsere fornybart. Det internasjonale energibyrået (IEA) følger utviklingen tett. De ser for seg en stor økning innen solkraft i 2021 og fremover.

India og EU leder an utbyggingen

Markedet for fornybar strøm generelt og solkraft generelt vokser. Man kan måle veksten ved å se på hva som bygges og hvor mye strøm det produserer. Det er det IEA gjør. Hvert år stiger fornybarmarkedet med et visst antall gigawatt (GW).

India og EU leder an utviklingen innen solkraft i 2021, ifølge IEA. I India kommer utbyggingen av fornybart til å dobles i forhold til tallene fra 2020. Dette er fordi mange prosjekter innen solenergi blir klare etter store forsinkelser på grunn av Covid-19.

India har både store solkraftverk og solceller på tak. Solceller finnes både på private boliger og i industrien. Målet er at India skal produsere 100 GW med solenergi innen 2022.

EU satser også tungt på fornybart, og her kommer man også til å se en stor økning i kapasitet i 2021. Dette er blant annet fordi prosjekter innen vind- og solkraft i Frankrike og Tyskland blir ferdigstilt i løpet av året.

Denne utviklingen kommer til å være viktig for å nå EUs klimamål om å redusere utslippene med 55 % innen 2030. Tallet regnes fra 1990-nivåene. Norge har lovet minst 50 % reduksjon.

Otovo gjør solcellepaneler tilgjengelig for alle som vil produsere strøm på taket.
Solcellepaneler fra Otovo på skråtak.

Politikk kan fremskynde eller forsinke utviklingen

Som nevnt har insentiver ført til økt satsning på fornybare energikilder. I årene fremover vil flere land la markedet ta over. Noen faser ut insentiver, andre diskuterer hvor lenge insentivene skal fortsette.

Fremover er det viktig at politikerne er tydelige. Hvis det blir for mye usikkerhet rundt insentiver, kan det forsinke utviklingen, mener IEA. Dersom land allikevel klarer å løse denne utfordringen, kan vind- og solkraft øke med 25 % i 2022. Det betyr at solkraft-markedet vil nå rundt 150 GW – altså 40 % vekst på bare tre år.

Solkraft tar igjen fossilt brensel

I dag leverer anlegg innen solenergi historisk billig strøm. Dette betyr at hvis du sammenligner med andre energikilder gjennom historien, så er solstrøm blant de desidert billigste.

I mange land vil solkraftverk kunne utfordre anlegg som bruker fossilt brensel. Dette betyr at installert kapasitet kommer til å overgå fossile kilder i løpet av få år. Faktisk kommer vind- og solkraft til å ta igjen gass i 2023 og kull i 2024.

Solkraft er fornybar energi du sparer og tjener på

Kraftpris, nettavgift og el-avgift stiger. Spar penger på strøm med Otovo solcellepaneler.
Kraft fra solen er fornybar og bærekraftig energi.

Vi har altså sett at markedet for solenergi vokser og vokser. En viktig driver er at vi trenger strøm fra fornybare energikilder. I tillegg ser mange fordelene ved å lage egen grønn strøm på taket sitt. Solenergi er fornybar energi du sparer penger på.

Vi kan forvente høye strømpriser i tiden fremover. Som forbruker betaler du kraftpris, nettavgift og el-avgift. Alle disse har steget årlig over lang tid.

Kraftpris – strøm til spotpris

Norske strømpriser henger tett sammen med prisene på den europeiske kraftbørsen. Spotpris er prisen strømselskaper kjøper for på børsen. Høy strømpris i Europa kan bety høy strømpris i Norge.

Nettavgiften øker

Nettselskaper eier og drifter det norske strømnettet. Når strømnettet oppgraderes, må du betale høyere nettavgift. Det betyr høyere strømregning for deg som kunde.

El-avgiften – fra 11 til 17 øre/kWh

El-avgiften har økt voldsomt de siste årene. Denne måles i øre per kilowattime – eller øre/kWh. I 2010 var avgiften på 11 øre/kWh. I dag nærmer den seg 17 øre.

Spar og tjen penger med Otovo

Strøm er dyrt og du kan få billig strøm med solceller på hustaket.
HMS ivaretas alltid under installasjon av solceller.

Strømmen blir stadig dyrere, men du kan få billigere strøm med solceller. Du slipper nemlig kraftpris, nettavgift og el-avgift på strømmen du produserer selv.

Flere Otovo-kunder produserer mer strøm enn de bruker. Hvis produksjon overgår forbruk, vil strømselskapet ditt gjerne kjøpe tilbake strømmen din. Du trenger kun å være plusskunde hos et strømselskap. Med en god strømavtale får du en god strømpris.

Vil du også begynne å spare? Sjekk ditt tak hos Otovo.

Sjekk ditt tak her!
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.