Solenergi er lyset og varmen som treffer jorden gjennom solstråler. Dette er den viktigste energikilden vi har i dag, blant annet fordi flertallet av våre andre energikilder er avhengig av solens energi.

Solenergi er også fornybar, da solen gir energi kontinuerlig. De landene som utnytter solenergi mest i dag er Tyskland som bruker 32.411 MW per år, og Italia som bruker 16.361 MW per år.

Nå kan du både kjøpe og bruke vårt solabonnement
Solenergi er en investering for miljøet og fremtiden!

Sjekk taket ditt her!

Fakta om solenergi

 • Solen er den raskest voksende energikilden i verden.
 • Solstrålene bringer med seg så store mengder energi at det kunne dekket hele verdens årlige energiforbruk hele 15.000 ganger.
 • Solenergi er en fornybar energikilde.
 • Solenergi medfører ingen CO2-utslipp, og vil i lengden bidra til å motvirke global oppvarming.
 • Solenergi er essensielt for alle jordens energikilder utenom geotermisk energi, kjerneenergi og tidevannsenergi.
 • Du kan spare penger ved å produsere energi og din egen strøm ved bruk av solcellepaneler.
 • Det er nok sol i Norge til at det er lønnsomt å ta i bruk solenergi som energikilde.

Video: Solcellepaneler på taket - Hus i Norge


Fra solenergi til strøm

Solceller gjør at energien fra solen kan omdannes til elektrisk strøm. Dette skjer gjennom det som kalles en fotoelektrisk (eller fotovoltaisk) prosess. En solcelle fungerer slik at den omgjør energien i sollyset til elektrisk energi. Dette skjer helt av seg selv og uten noen form for påvirkning fra annet enn lyset som skinner på panelene. Solcellene absorberer sollyset og genererer en elektrisk ladning.

For å danne et solcellepanel blir solcellene seriekoblet. Dette betyr altså at de er koblet etter hverandre, noe som fører til økt spenning. Når solen skinner, produserer solcelleanlegget ren og fornybar solenergi rett inn i husets stikkontakt. Hvor mye som produseres er avhengig av hvor mye sol som skinner på solcellepanelene.Solenergi i Norge

Solenergi er blitt mindre utnyttet i Norge enn i land som Tyskland og Italia. Solkraft utgjør derfor en liten del av energiproduksjonen i Norge, men er fortsatt den energikilden som vokser raskest. Solenergi hadde en årlig produksjon på ca. 0,14 TWh i Norge i 2020.

Solenergi blir mer og mer tatt i bruk i Norge i dag, men det var også mange solcelleeiere rundt årstallet 1990. Da hadde hver fjerde hytte solcellepaneler på taket. Disse solcelleanleggene produserte ikke veldig mye energi, og var heller ikke tilkoblet strømnettet. Toppeffekt var normalt rundt 60-100 Watt og ble utnyttet til å gi strøm til blant annet radio, kjøleskap og belysning. Andelen hytter med solcellepaneler på taket gikk ned da strømbehovet på hytta økte.

Vi har heldigvis sett stor vekst i bruk av solenergi siden den gang, spesielt de siste årene. Fra 2016 til 2020 steg installert kapasitet fra 26,7 MWp til 160 MWp. Mellom de nevnte årstallene ble også kapasiteten som er knyttet til strømnettet tidoblet. Dette betyr blant annet at overskuddsstrømmen man produserer med solcelleanlegget går tilbake til strømnettet og kan brukes av andre. Solcelleeiere får betalt fra strømselskapet sitt for denne strømmen, og tjener dermed enda mer på sitt solcelleanlegg.


Fungerer solkraft i Norge?

Noen lurer på om solkraft er en effektiv energikilde i Norge. Mange tenker nemlig at det er lite sol i Norge. Kanskje er dette på grunn av kalde vintre, mye regn og kjøligere sommertemperaturer enn land lenger sør i Europa.

Likevel så ser vi på statistikk at Norge faktisk har flere soltimer enn mange sørligere land. Tenker du at Berlin, Praha og Amsterdam må ha mer sol fordi de er lenger sør? Det er faktisk ikke riktig. Et solcelleanlegg i Oslo vil kunne produsere mer elektrisitet enn et anlegg i disse byene da Oslo har et høyere gjennomsnittlig antall soltimer per år. Solcellepaneler med en god takvinkel i for eksempel Kristiansand vil ha høyere produksjon enn solcellepaneler med samme optimale takvinkel enn i Paris.


Solcelleanlegg fungerer bedre i kulde enn i varme

Norge har altså nok soltimer til effektiv produksjon av solkraft. I tillegg er det sånn at solcelleanlegg trives best i kjølige temperaturer. Høy varme gjør nemlig at noe av energien går tapt under produksjon. Strømmen som solcellene produserer øker når det er kaldt. Faktisk fungerer solcelleteknologi best i minus 5 grader - og derfor er solceller også effektive om vinteren i Norge!


De fleste fossile og fornybare energikilder kommer fra sola

Sola er også opphavet til flere andre fornybare energikilder. Det er nemlig slik at sola varmer opp atmosfæren. Denne oppvarmingen fører videre til vind, bølger, strømninger i havet og nedbør. Med andre ord er sola også kilden til fornybar energi som vindkraft og vannkraft.

Faktisk er sola også kilden til fossile energikilder som olje og kull. Fotosyntesen fører til at vann og CO2 blir biomasse. Over mange millioner år har denne biomassen blitt til fossilt brensel. De eneste former for energi som sola ikke er kilden til, er kjerneenergi, geotermisk energi og tidevannsenergi.


Ulemper med solenergi

Selv om solenergi er fornybar og ren energi, eksisterer det også noen ulemper.

 • Kostnaden for direktekjøp kan være høy. Selv om prisene for solcelleanlegg har gått ned, kan kostnaden for direktekjøp fortsatt være høy.
 • Intensiteten i sollyset påvirker energien. Styrken på sollyset vil videre avhenge av tidspunkt og årstid. Effekten er best når sola står høyest på himmelen. Det betyr ikke at solcellene ikke produserer strøm om vinteren eller når det er overskyet, bare at effekten er lavere enn når sola står høyt midt på sommeren.
 • Miljøpåvirkningen ved produksjon av solcelleanlegg. Solen leverer uendelig med solstråler som vi kan utnytte til å lage strøm, men for å produsere strømmen er vi avhengig av å ha et solcelleanlegg. Produksjonen av anlegget har en miljøkostnad, som derfor blir en ulempe når man velger solenergi.
Sjekk taket ditt her!

Fordeler med solenergi

Heldigvis har solenergi mange fordeler som veier opp for ulempene.

 • Solkraft er fornybar energi. Grunnen til dette er fordi solen har en enormt lang levetid, noe som gjør at den gir energi kontinuerlig. Fornybare energikilder er regnet som energikilder som kan fornyes i løpet av 100 år.
 • Produsere solenergi er miljøvennlig. Ingen skadelige miljøutslipp blir forårsaket når strøm produseres via solcellepaneler.
 • Man kan spare penger ved å ta i bruk solenergi. Ved å benytte solcellepaneler på taket betaler man ingenting for strømmen en produserer selv. Man kan til og med tjene penger ved å få betalt for overskuddsstrømmen.
 • Solcellepaneler har lang levetid og krever lite vedlikehold. Dette gjør at man kan produsere strøm i lange tider, uten å bruke mye tid og penger på å vedlikeholde anlegget. Et solcelleanlegg kan produsere strøm i minst 30 år, og ofte mye lenger.
 • Et solcelleanlegg vil øke verdien på boligen. I tillegg til å kunne tjene penger ved å redusere strømregningen, vil et solcelleanlegg også øke verdien på boligen.


Billigere strøm med solenergi på taket

I følge SSB sine siste tall bruker en husholdning i Norge gjennomsnittlig 16.000 kWh i året. Med et solcelleanlegg på 10 kWh kan man dekke hele 50% av strømforbruket sitt i løpet av året.


Solenergi er bra investering

De fleste ferske eiere av solcelleanlegg blir overrasket over hvor mye de sparer i strømutgifter, selv når det er overskyet klarer solen å trenge gjennom og produserer strøm til og med om vinteren. Mange av våre kunder forteller at de sparer så mye som 50 prosent på strømregningen sin etter de installerte solcellepaneler! Man betaler ikke nettleie og avgifter på strøm man produserer selv, og brukes ikke all strømmen så selges den automatisk tilbake til kraftnettet.


Enklere å få grønn strøm

Ved hjelp av vår digitale plattform sørger vi for å gjøre det enklest og billigst mulig for alle som eier et eget tak å få 100% fornybar og grønn strøm i stikkontakten!

Enda billigere solcelleanlegg med støtte fra enova. Nå får du opp till 47.500 kroner i tilskudd.

Utnytt enova-støtten!
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.