I Norge skal transportsektoren, industrien, landbruket og sokkelen over på ren elektrisitet. Det gjør at vi trenger mer kraftproduksjon - fra solceller.

Mer elektrisitet

Vi trenger mer elektrisitet i Norge. Bilene skal over på el. Fabrikker skal drives på el. Landbruket skal bruke mer el. Oljeplattformene skal produsere med el.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har nylig kommet med en analyse der de anslår at etterspørselen etter elektrisitet vil øke med 13 prosent i Norge til 2030 og ytterligere 19 prosent til 2040. Statnett tror i sin ferske analyse av strømmarkedet at etterspørselen vår vil øke med 30 prosent allerede i 2030.

Hvor skal denne kraften komme fra? NVE anslår følgende:

  1. 10 TWh fra ny vannkraft
  2. 4 TWh fra vindkraft under bygging på land, 4 TWh vindkraft til havs og 3 TWh som bygges etter 2030
  3. 7 TWh med ny solkraft
  4. 1 TWh mindre sløsing

Vi i Otovo liker særlig de to siste. Dette er kraftformer som ikke krever store naturinngrep og ikke kommer i konflikt med annen næring.

Trenger ny kraft

Vi trenger denne nye kraften, for ellers må vi si nei til utslippsreduksjoner i transport-, industri- og landbrukssektorene. Og om vi ikke bygger mer kraft vil prisene på strøm bare stige mer, til ugunst for forbrukere og industri som er vant til billig strøm her til lands.

Gir ikke avtrykk i naturen

Når bærekraftig produserte solceller monteres på eksisterende bygg - låver, lager, fabrikker, hus og garasjer - gir det null avtrykk på naturen. Det kommer til å være mange debatter om hvor vi skal ha den nye kraften skal komme fra, men at vi trenger all den konfliktfrie kraften vi kan få, burde være lett å enes om.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.