Enovatilskuddet er for deg som har installert solcellepaneler på din privatbolig eller fritidsbolig. I dette blogginnlegget skal vi gå gjennom steg for steg over hva du må gjøre for å kunne benytte deg av ordningen til Enova.

Enova sin støtteordning ligger per nå på opptil 32.500 kroner! Les mer her om hvor mye du kan få i Enova tilskudd.


Kjøpe og installere et solcelleanlegg

Før du kan søke på Enovatilskuddet må du installere solceller på taket ditt. Dette gjør du enkelt gjennom Otovo, hos oss kan du velge mellom solabonnement eller direkte kjøp med lang garanti og effektive produkter. Søk på adressen din og du vil motta et tilbud i løpet av få minutter!


Steg 1 - Besøk nettsiden til enova

Etter solcelleanlegget er ferdig montert på ditt tak, kan du søke etter tilskudd fra Enova. Det første steget blir da å gå inn på Enova sin hjemmeside, og starte registreringen.

Det første du må gjøre er å lese gjennom, og godta alle vilkårene til Enova for å kunne fortsette prosessen.


Steg 2 - Logge in på Enova

Steg nummer 2 på veien for å få enovatilskuddet er å logge inn via BankID. Etter innloggingen vil du se hvilke boliger som er registrert på ditt fødselsnummer i eiendomsregisteret. Du kan få støtte til både helårsboliger og fritidsboliger du er juridisk eier av.

Dersom formålet med boligen er utleievirksomhet vil du ikke kunne benytte deg av enovatilskuddet.


Steg 3 - Dokumentasjon

Steg nummer 3 i prosessen er å legge til alle nødvendige dokumenter i søknaden. Denne delen i prosessen er litt forskjellig for direktekjøp og solabonnement.


Dokumenter du trenger for direktekjøp

 • Fakturaen for ditt nøkkelferdige solcelleanlegg.
  - Fakturaene må være sendt til deg eller dere som eier boligen og har registrert tiltaket.


Dokumenter du trenger for solabonnement

 • Du må registrere første faktura for leie av solcelleanlegget, som bekrefter at solcelleanlegget er installert.
  - Fakturaene må være sendt til deg eller dere som eier boligen og som har registrert tiltaket.
  - Her må du huske å fylle inn totalkostnaden for hele solcelleanlegget, og ikke kun beløpet på første faktura.
 • Kopi av kontrakt mellom deg som kunde og leverandør.
  - Kontrakten skal inneholde den totale investeringskostnaden for solcelleanlegget, som ikke inkluderer leverandør marginer eller andre service- og driftskostnader.
  - Kontrakten må også inneholde en nedbetalingsplan for solcelleanlegget.
 • Når du laster opp dokumentasjonen så vil en ny meldingsboks dukke opp. Her må du legge inn organisasjonsnummeret til leverandøren, fakturanummer, fakturabeløp og fakturadato.
Få et tilbud i dag!

Dersom det er noen dokumenter du mangler kan du gå inn på dine sier på Otovo, og raskt finne alle dokumentene dine der. Dersom det er noen dokumenter du ikke finner der så kan du kontakte oss, så vil vi sende dokumentene til deg på mail.


Steg 4 - Informasjon om ditt solcelleanlegg

Steg 4 i prosessen er å legge inn informasjon om ditt solcelleanlegg sin installerte effekt. Dette tallet ligger som regel mellom 3,0 til 15,0 kW, avhengig av hvor stort anlegget er. Om du er usikker, kan du se om du finner denne verdien i faktura eller leveransebeskrivelse. Det skal også være oppført i din kontrakt. Er du usikker, så kan du ta kontakt med oss for hjelp.


Steg 5 - Send inn søknaden din

Det siste steget før du sender inn søknaden din om enovatilskudd er informasjon om deg. Her må du fylle inn din kontaktinformasjon og kontonummer for utbetaling.

Etter dette er utfylt kan du sende søknaden avgårde og vente på din utbetaling fra enova.

Søk om Enova tilskudd her


Enova vil gi støtte til ditt solcelleanlegg

Enova ønsker å støtte de som velger å produsere egen strøm med god grunn. Dette er et miljøvennlig og bærekraftig tiltak som sparer planeten vår for mye unødvendig CO2-utslipp. I tillegg til å ta tiltak for å være med på å redde planeten, vil man spare mye penger på strømregningene. Dette er en ekte vinn-vinn situasjon!

Visste du at strømmen du produserer, men ikke bruker selv, blir solgt tilbake til strømnettet? Dette får du tilbake på strømregningen din!

Få et tilbud i dag!
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.