Miljøteknologi blir billigere. Burde nordmenn kjøpe batterier med solcellene sine?

Dette kan vi gjøre kort: Nei, det trenger man ikke. Det er det en teknisk og to økonomiske grunner til.

Solceller virker uten batterier

Dette er den tekniske grunnen. Solcelleanlegg består av paneler på taket, festesystemer på taket, en omformer, en tilkopling til sikringsskapet og strømmåleren. Solcelleanlegget trenger ikke batterier for å virke: Når solen skinner produseres elektrisitet som enten går til å dekke ditt forbruk eller som går gjennom måleren og ut på strømnettet.

Du får betalt for overskuddsstrømmen

Så vil du kanskje tenke at det er dumt om solstrømmen du lager går ut på nettet. Det er sant i mange land, der man ikke får betalt for egenprodusert strøm man dytter ut av huset.

Men i Norge har NVE etablert en regel som kalles plusskundeordningen som gir oss forbrukere rett til å dytte overskuddsstrøm ut på nettet og strømselskapene plikt til å ta den imot. Prisen setter de som de vil, men du kan jo alltid bytte strømselskap til et selskap som gir gode priser for strøm du selger til dem.

Konkurranse om solcelleanleggene

De siste årene har LOS, Tibber, Fjordkraft, Eidsiva, Fredrikstad Energisalg og Stange Energi vært blant de selskapene som tilbyr mellom 80 øre og 1 kroner per kilowattime du selger til dem. Det er med andre ord konkurranse om å få deg og ditt solcelleanlegg, og dette gjør at du får gode vilkår på overskuddsstrømmen.

Hvorfor kjøpe batteri når du kan lagre på andre måter?

Man kan tenke seg at man likevel vil lagre energi i boligen. Da bør man stille seg spørsmålet om det er klokt å bruke 60-100.000 kroner på et batteri når man allerede har en del gjenstander i huset som kan tjene som lager for energi.

Hvor langt kommer du med tidsstrying av varmtvannstanken, planlegging av lading av elbilen (der du allerede kanskje har et stort batteri) eller styring av temperaturen på termostatene? Antakelig kommer du veldig langt før du har investert mer enn du ville i et batteri.

Andre grunner til batteri

Det kan likevel være grunner til  få seg batteri. Man kan mangle tillit til strømselskapene og NVEs evne og vilje til å opprettholde systemet slik det er i dag, og sikre seg mot at plusskundeordningen og fritt salg av overskuddsstrøm forsvinner. Det er selvsagt legitimt å mene.

Det kan også være at man vil ha batteriet for å være mer selvforsynt. Da er det klart at ekstra lagring øker utnyttelsen av den strømproduksjonen du har med solcellene.

Også er det mange som kjøper batterier for å ha nødstrøm ved strømbrudd. Det krever et litt eget oppsett og oppkopling av batteriet, men er fullt ut mulig. Et fulladet batteri kan holde liv i lys og fryser i mange dager - så det er kanskje ikke så dumt.

   * * *

Interessert i solceller fra Otovo? Klikk her for å se pris på ditt tak.

Merk at denne artikkelen er skrevet i september 2019. Om du leser den mye senere kan informasjon om priser på batterier være utdatert.

Foto: Bildet over viser et Nissan hjemmebatteri.

Interessert i batterier? Ta vår kundeundersøkelse og sett deg på interessentlisten.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.