Otovo kårer årets installatør i Norge og Sverige. I år gikk prisene til den norske vekstraketten Solpluss og nykommerne på plattformen Norden Solar i Sverige.

Kvalitetssikrede installatører

Otovo er opptatt av kvalitet i alle ledd, ikke minst når det kommer til våre mange installasjonspartnere. Otovo-plattformen dekker i skrivende stund over 50 selskaper, som alle er kvalitetssikret av oss i Otovo og oppfølger strenge krav til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. For å understreke vårt fokus på dette, og for å feire våre beste installasjonspartnere har Otovo innført en årlig pris - Årets installasjonspartner!

Otovo I/O

Otovo inviterte 23-24 januar alle våre norske og svenske installasjonspartnere til samling under Otovo I/O-konferansen. Otovo I/O er et årlig arrangement der vi løfter opp viktige temaer, få oppdateringer på den nyeste teknologien og diskutere forbedringsområder. I/O står for input and output - og viser til at konferansen er en arena for å dele kunnskap.

Bidratt til positiv utvikling for Otovo og våre kunder

Prisen for årets installasjonspartner deles ut til den partneren som har utmerket seg spesielt positivt i det foregående året, og som i spesielt stor grad har bidratt til en positiv utvikling for Otovo og våre kunder. For 2018 var valget enkelt - Prisen for årets installasjonspartner ble tildelt Norden Solar og Solpluss!

Installatører av våre solcelleanlegg: Otovo-plattformen har kvalitet i alle ledd, også på installatører. Her er vinnerne.
Glade prisvinnere fra Solpluss og Norden Solar! Fra venstre: Andreas Thorsheim (CEO, Otovo), Frode Lindmo (Teknisk sjef, Solpluss), Yngvar Søetorp (Daglig leder, Solpluss), Martin Yang (Prosjektleder, Norden Solar), Tommy Siu (Arbeidsleder, Norden Solar), og Andreas Bentzen (CTO, Otovo)

Årets installasjonspartner Sverige - Norden Solar

Årets installasjonspartner Sverige ble tildelt Norden Solar (Aprilice AB). Norden Solar har vært på Otovo-plattformen siden lanseringen av Otovo i Sverige i tidlig 2018, og har siden dette levert over 70 solcelleinstallasjoner til Otovos kunder. Norden Solar har utmerket seg gjennom spesielt effektive leveranser, med stort fokus på positive kundetilbakemeldinger og høy gjennomføringsevne. Selskapet har omfavnet Otovo-plattformen på en spesielt bra måte, og har gjennom hele året jobbet aktivt for en positiv kostnadsutvikling. Norden Solar har også hatt en meget positiv utvikling innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Årets installasjonspartner Norge - Solpluss

Årets installsjonspartner Norge ble tildelt Solpluss (Solpluss AS). Solpluss har vært på Otovo-plattformen siden vår første lansering i Norge i 2016, og har siden oppstart levert nært opptil  400 solcelleinstallasjoner til Otovos kunder. Solpluss har hele tiden utmerket seg med et spesielt fokus på kundetilfredshet, og får daglig positive tilbakemeldinger fra kundene både på kvalitet, opplevelse og informasjon. Solpluss er opptatt av kunnskapsutveksling og deling av erfaringer på tvers ar bransjen. Solpluss har, i likhet med Norden Solar, hatt en meget positiv utvikling på arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, og er best i klassen innen sitt sikkerhetsarbeid under installasjon.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.