Som med alt annet har også solceller fordeler og ulemper. Heldigvis er det flere fordeler enn ulemper med solceller. Du kan spare mye på ren og billig strøm.

Sjekk taket ditt her!

Fordeler og ulemper med solceller i Norge

Mange spør oss om fordeler og ulemper med solceller. For eksempel lurer noen på om det er nok sol i Norge til solceller. Det er det! Det er flere fordeler enn ulemper med solceller i Norge.

Produserer strøm også om vinteren

Det er kanskje lite sol her om vinteren, men solceller produserer strøm om vinteren også. Produksjonen er selvsagt lavere enn i sommerhalvåret. Solen vi får fra mars til oktober veier riktignok opp for dette. Faktisk har flere byer i Norge flere soltimer enn byer lenger sør – for eksempel Berlin, Amsterdam og Praha.

Bedre i kaldt klima

Dessuten fungerer solceller bedre i kaldt klima. Det vil si at solcellepaneler kan produsere mer strøm her enn i andre land med mye sol hele året. Ved høye temperaturer er “energitapet” større. Faktisk vil solcellepaneler i Asker produsere mer strøm enn det ville gjort i Sahara.

Dessverre er det fortsatt mange myter rundt solceller. Det betyr ikke at teknologien er helt perfekt. Som med alt annet har også solceller fordeler og ulemper. Her kan du lese mer om fordeler og ulemper med solceller.

Fordeler med solceller

Heldigvis er det flere fordeler enn ulemper med solceller. Under tar vi for oss de fire største fordelene.

Fordeler med solceller:

  1. Strømmen din blir billigere
  2. Solenergi kan redde klimaet
  3. Selg strømmen du ikke bruker
  4. Økonomisk støtte fra Enova -
    Fra 2022 februar opp til 47.500 kroner i tilskudd fra Enova

1. Strømmen din blir billigere

Solceller gjør strømmen din billigere. Din investering blir bedre og bedre i takt med at strømprisene stiger og stiger. Som Otovo-kunde kan du halvere strømregningen din.

Når du fyller inn din adresse hos Otovo, får du vite hvor mye strøm du kan produsere. Vår plattform vet hvor mange soltimer ditt tak får i løpet av et år. Du får også forslag til takflaten som er best egnet. I tillegg kan du justere antall og type solcellepanel for å se hvordan det påvirker prisen.

Et solcelleanlegg kommer til å produsere strøm i flere tiår. Samtidig stiger strømprisene. Dette er det flere grunner til: Inflasjon, økte avgifter, investeringer i strømnettet og økt handel av strøm med utlandet. Solcellepaneler er en bedre investering for hvert år som går.

2. Solenergi kan redde klimaet

Sola er en fornybar energikilde. Hvis vi skal stoppe klimaendringene og nå bærekraftsmålene, må vi erstatte fossilt brensel med fornybar energi. Nesten “alt” må gå på elektrisitet – bilene vi kjører, bussene vi sitter på og industrien vår. Vi må også kutte utslipp og finne effektive måter å fange karbon på.

Med solceller kan du produsere din egen strøm. Strømmen blir grønn, ren og hundre prosent fornybar. I Otovo er vi stolte av å være en del av det grønne skiftet. Med solceller fra oss kan du også være med.

Samtidig som du bruker strøm du har produsert selv, viser du markedet og politikerne at det er verdt å satse på ren energi.

3. Selg strømmen du ikke bruker

Du sparer ikke bare penger på solceller. Du kan også tjene penger. Det gjør du ved å selge strømmen du ikke bruker.

Det er nettopp det familien Selmer i Asker gjør. Odd Arne og familien produserer mer strøm enn de bruker, og selger overskuddsstrømmen til naboene sine. Dette skjer helt av seg selv uten at familien trenger å gjøre noe.

For å selge overskuddsstrømmen må man være plusskunde hos et strømselskap. Da er det lurt å ha en god avtale med strømselskapet. Otovo har tidligere regnet ut at Tibber gir mest for strømmen. Spør oss gjerne om du trenger hjelp til å velge plusskundeavtale.

4. Økonomisk støtte fra Enova

Enova arbeider for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Derfor gir de støtte til deg som produserer egen strøm, for eksempel støtte till solceller.

Enovastøtten består av en fast støttesats på 7.500 kroner. I tillegg er det en sats på 2000 kroner per installert effekt opp til 20 kW. Otovo hjelper deg gjerne med søknaden til Enova.

Enovastøtten gjelder også for fritidsboliger. Dette er perfekt for deg som ønsker solceller på hytta eller feriestedet!

Sjekk din adresse her

Ulemper med solceller

Bildet viser hvordan solceller blir om vinteren. Lær å måke solcellepanelene dine på Otovo.

Under tar vi for oss de tre største ulempene med solceller. Heldigvis er det færre ulemper enn fordeler med solceller, og ulempene er egentlig ikke særlig problematiske.

Ulemper med solceller:

  1. Fungerer dårligere om vinteren
  2. Kostnaden ved direktekjøp kan være høy
  3. Batterier til solceller er dyre

1. Fungerer dårligere om vinteren

Solceller fungerer dårligere om vinteren. Da er det færre antall soltimer, og anlegget vil derfor produsere mindre strøm. Samtidig vil dette jevnes ut av soltimene vi har resten av året. Her er det nemlig viktigere å se på totalen.

Solceller i Norge er definitivt mest effektive fra mars til oktober. Sola i Norge er kanskje svakere enn lenger sør, men vi har mye godt vær – spesielt om sommeren. Totalt sett gir dette flere soltimer enn for eksempel Berlin.

2. Prisen ved direktekjøp kan være høy

Prisen på solceller varierer fra tak til tak. I tillegg vil type og antall panel påvirke kostnaden. Sjekk gjerne ditt tak hos oss for å se hvilke priser som gjelder for deg.

For noen kunder kan det være en betydelig investering. Legg merke til ordet investering. Du kommer til å tjene inn pengene på billigere strøm og salg av overskuddsstrøm.

Otovo har to løsninger: Leasing og sollån. Når du leaser solceller, er både installasjon og service inkludert i månedsleien. Denne starter på så lite som 299 kroner i måneden for de minste anleggene.

Sollån

Du kan også ta opp et sollån for å dekke kostnadene ved direktekjøp. Sollånet hos SpareBank 1 Hallingdal Valdres har gode betingelser. Lånet betales ned over 10 år eller 20 år med flytende rente. Sparebank 1 tilbyr også miljølån.

3. Batterier til lagring er fortsatt dyrt

Noen ser på batteripriser som en ulempe. For det første er batteriene dyre. For det andre kan du ikke selge overskuddsstrøm videre.

Batterier er ikke lønnsomt

Derfor anbefaler vi ikke våre kunder å kjøpe batteri til solcelleanlegget sitt før teknologien har kommet litt lenger. Når teknologien blir bedre, blir batteriene billigere. Per nå er ikke batterier lønnsomt. Heldigvis trenger du ikke batterier for å lagre elektrisk energi. Det kan du gjøre på andre måter – for eksempel ved å fullade elbilen.

Otovo hjelper deg å spare penger

Vi får mange spørsmål om fordeler og ulemper med solceller. Noen tror det er flere ulemper enn fordeler med solceller i Norge. Som vi har vist over, er det faktisk helt motsatt. Det kan være mange fordeler med å montere solceller på taket.

Sjekk ditt tak

Otovo gjør det enkelt å sjekke potensialet til ditt tak.

Det eneste du trenger å gjøre er å fylle inn din adresse ved å klikke under. I løpet av få sekunder gir vi deg et estimat på hvor mye strøm du kan produsere. Vi matcher også din adresse med prisene til lokale installatører. Slik får du best pris med Otovo.


Sjekk taket ditt her!
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.