Ønsker du å installere solceller på taket, men er usikker på hvordan du skal finansiere det med lån? SpareBank 1 tilbyr et sollån som kan være nøkkelen til din bærekraftige investering. Med dagens gode rentebetingelser kan du realisere ditt ønske om solenergi, samtidig som du kan forvente reduserte strømregninger over tid.

Sjekk adressen din for å få et prisestimat for et solcelleanlegg. Når det kommer til finansiering, kan et solcellelån være et mulig alternativ.


Tilbudet du får fra oss bestemmes blant annet av boligen din.

Ditt eierforhold i boligen vil spille en rolle for renten du blir tilbudt.

Eksempelvis: Sollån med pant i bolig over 85% av verdi gir en rente på 6,5%.


Tilskudd fra enova: En verdifull støttespiller

Det er viktig å ikke undervurdere støtteordningene som er tilgjengelige for dem som investerer i fornybar energi.

Betydelig økonomisk støtte tilbys av enova for husholdninger som velger grønn energi, slik:

7.500,- + 1.250,- per installert effekt opp til 20 kW.


Komplekse beregninger? La oss hjelpe.

Å navigere i de økonomiske aspektene av en solcelleinvestering kan være utfordrende. Skulle du behøve bistand i beregningene, står vårt kvalifiserte team klart til å assistere deg i prosessen. Start med å klikke nedenfor og fyll inn adressen din.

Sjekk taket ditt
Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.