Otovo samlet installasjonspartnere fra Norge og Sverige til årets Otovo I/O, og delte ut prisene Årets nykommer og Årets utmerkelse til partnere som har, nettopp, utmerket seg i året som har gått.


Januar måned kan kalles lavsesong for installasjon av solceller, riktignok med noen unntak denne rekord-milde vinteren. I Otovo benytter vi muligheten til å samle våre norske og svenske installasjonspartnere, og inviterte 28.-29. januar til årets Otovo I/O konferanse i Stockholm.

Hva er Otovo I/O?

Otovo I/O er et arrangement hvor vi tar opp viktige temaer, deler erfaringer og diskuterer forbedringsområder. I/O står for input & output - og viser til at konferansen er en arena for å dele kunnskap. Årets tema var “Working smarter - winning together”, og vi fikk høre fra både installatørene selv, Otovo og eksperter på panel, sikkerhetsutstyr og forbedringsarbeid.

Årets nykommer og Årets utmerkelse 2019

Med så mange dyktige installatører, bestemte vi oss i år for å dele ut to priser. Prisene for årets nykommer og årets utmerkelse ble delt ut til partnere som har utmerket seg spesielt positivt i det foregående året, og som i spesielt stor grad har bidratt positivt for våre kunder.

Årets nykommer ferdigstilte første Otovo-prosjekt i april 2019, og har siden beriket Sandefjord og omegn med et betydelig antall fornøyde solcelle-eiere. Prisen årets nykommer ble tildelt Torp Elektro, et fremoverlent elektroforetak med storsatsing på solenergi, for effektiv etablering på Otovo-plattformen, inspirerende engasjement og høy kundetilfredshet.

Årets utmerkelse gikk til Sunva, som siden 2016 har sørget for at det glade Sørland, om mulig, har blitt enda litt gladere. Årets utmerkelse 2019 ble tildelt for fremragende kundetilfredshet, høy kvalitet i arbeidet, positivt samarbeidsklima - og for at de alltid er løsningsorienterte.

I Sverige kunne vi gratulere Nordpolen Energi og Stockholm Solenergi som henholdsvis årets nykommer og årets utmerkelse.

Prisvinnerne: Installasjonspartnerne til Otovo er kvalitetssikret. Vi installerer solcellepaneler på taket ditt.
F.v. Mette Rye-Larsen (Otovo), Morten Torp (Torp Elektro), Bjørn Berg (Sunva), Kim Sundström (Stockholm Solenergi), Alexander Anaje (Nordpolen Energi) og Carl Andersson (Otovo)


Otovo gratulerer prisvinnerne, og retter en stor takk til alle våre dyktige partnere. Sammen sørger vi for at huseiere over hele Skandinavia enkelt kan få solceller på taket, ved hjelp av lokale installatører av høy kvalitet. Og som Otovo CEO, Andreas Thorsheim, formulerte seg;

«We’re the green army that puts coal out of business. We’re the friendly helper that reduces your electricity bill. We’re the solar revolution!»

Måtte 2020 bli like spennende!

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.