Er det lønnsomt med solceller? For å beregne lønnsomheten til et solcelleanlegg må vi vurdere flere ulike faktorer: Effektivitet, installert effekt og strømpris er noen av disse påvirkningsfaktorene.

Det kan derfor føles komplisert å beregne tilbakebetalingstiden på et solcelleanlegg. En presis utregning er vanskelig å gjøre når mange faktorer og forhold påvirker resultatet, men nedenfor har vi forsøkt å finne en omtrentlig måte å beregne tilbakebetalingstiden på.


Solceller og lønnsomhet - en rask beregning:

Med en installert effekt på 10 kWp og en strømpris på 1,5 kroner sparer du 15 000 kroner årlig - nedbetalingstiden blir da 9 år.

Slik regner vi: Et solcelleanlegg på 10 kWp koster rundt 135 000 - 150 000 kroner etter enova-støtte. Dette betyr at det tar ca. 9 år (9 x 15 000 kr), å tjene tilbake 135 000 kroner. Hvis strømprisen er lavere eller høyere, endres naturligvis tiden det tar å få tilbake investeringen i solenergi.

Du finner andre regneeksempler nedenfor hvor vi gjør mer nøyaktige beregninger hvor vi blant annet tar hensyn til solinnstråling og effekttap!

Her kan du også se noen av solcellepanelene vi tilbyr.


Økonomi og lønnsomhet

Uansett hvilken grunn du har til å vurdere solceller, så er økonomi ofte en faktor. Alle liker en hyggelig besparelse og kunnskap om kostnadene er ofte nødvendig for å være sikker på beslutningen.

Her kommer de viktigste tingene man må huske på når man skal regne ut lønnsomheten i solceller.


Solcellepanel pris per m2

En solcelleinstallasjon på cirka 10 kWp koster 150 000 kroner, og hvert solcellepanel på cirka 420W dekker cirka 2 kvadratmeter areal på taket ditt. Det betyr at prisen per m2 lander på 3125 kroner.

Slik beregner du:

  • 10 080 W / 420 W = 24 solcellepaneler
  • 24 solcellepaneler x 2 kvadratmeter = 48 m2
  • 150 000 kr / 48 = 3125 kr*

*Vær oppmerksom på at denne prisen er før enova-tilskuddet og at Otovos priser dekker hele kostnaden for solcelleanlegget. Dette innebærer: installatører, vekselrettere, komponenter og monteringsstativer, kabler, solcellepaneler og annet utstyr.

Lesetips: Pris på solcellepaneler


kWp og kWh - hva betyr det?

Det er naturlig å lure på hva kWp og kWh egentlig betyr for solceller: kWp er effekten som systemet kan generere under STC (Standard Testing Conditions). Et solcelleanlegg på 10 kWp produserer ca 10 000 kWh per år. Produksjonen vil variere på grunn av været og energitap. I Norge kan du regne med rundt 10-20% tap per 10 kWp.


Antall solcellepaneler påvirker tilbakebetalingstiden

Først må du måle takarealet ditt – dette er trinn 1. Det enkleste er å søke opp adressen din hos oss. Med vår tjeneste finner du enkelt ditt hus og ser hvor mange solcellepaneler som får plass på taket. Skriv ned antall solcellepaneler som kan passe og erstatt dem med tallene vi bruker i vårt eksempel nedenfor!

Det er enkelt, klikk på knappen nedenfor så ser du også hvor mye penger du sparer ved å installere solcellepaneler på taket.

Sjekk taket ditt her!

Stort sett kan du regne med at et solcellepanel har et areal på ~2.0 kvadratmeter. Hvis vi antar at taket ditt er ca 48 kvadratmeter stort, får vi plass til ca 24 paneler. Våre premiumpaneler på 420W vil da gi en total installert effekt på: 24 x 420W = 10 kWp.

Ikke sikker på hvor mange solcellepaneler du trenger?

Her forklarer vi mer om hvor stort solcelleanlegg du måtte trenge.


Regn ut effekten på solcellene

Den enkleste måten er å ta antall paneler og gange med effekten for hvert enkelt panel, som vi så ovenfor var den installerte effekten på 10 kWp. Men i virkeligheten forsvinner en del av effekten. I Norge kan vi generelt anta et effekttap på ca 1-2 kW per 10 kW - eller ca 10-20%.

Derfor må vi også ta hensyn til faktorer som påvirker hvor mye solcelleanlegget ditt faktisk vil produsere. Hvor mange kWh produserer solcellene i løpet av året?

Vi må for eksempel vite hvilke forhold taket ditt har, helning, skyggelegging og andre strømtap – dette er trinn 2. Effektiviteten på solceller, altså effekten, beregner vi ved hjelp av faktorene under.

  • Solstråling for området der huset ditt ligger
  • Helning og retning på taket ditt
  • Strømtap fra for eksempel omformere (inverter) og kabler er ca 10 % - 12 %
  • Årlig «redusert effekt» fra solcellene. Over en 30-års periode kan du forvente å få 88-90 % av installert effekt.

Ved å bruke denne informasjonen og den installerte effekten til solcellene dine som vi beregnet i trinn 1, kan vi beregne hvor mye strøm taket ditt kan produsere per år. Denne "effektformelen" er forenklet, men kan likevel hjelpe deg med å beregne den årlige strømproduksjonen for ditt solcelleanlegg.


Regnestykke for å beregne effekten på solceller:

Årlig strømproduksjon = (Installert effekt) x (solinnstråling) x (effekttap) x (redusert effekt).

Hvis vi bruker eksemplet ovenfor med 24 premiumpaneler, antar at taket har ca. 30° helling mot sør og ligger i Oslo-området, vil årsproduksjonen være: 10 x 1 050 x 0,9 x 0,9 = 8 500 kWh per år.


Nedbetalingstid solceller - slik regner du

Trinn 3 er selve beregningen. For å beregne tilbakebetalingstiden for ditt solcelleanlegg har vi antatt at prisen på kjøpt strøm hvor gjennomsnittsprisen i siste kvartal 2023 var ca 1,36 kroner * / kWh, og solgt strøm for strømprodusenter med solceller på taket ligger i gjennomsnitt på 80 øre per kWh.

* Gjennomsnittlig strømpris: spotprisen på 1,36 kroner / kWh er hentet fra SSB sin beregning for norske strømpriser. Gjennomsnittsprisen er regnet med kraft og nettleie i alt, inkludert avgifter og fratrukket strømstøtte.

Vi har tatt utgangspunkt i gjennomsnittsprisen på 1,36 kroner / kWh i vår beregning. Har du en annen strømpris? Bytt 1,36 inn med din strømpris for å se forskjellen.


Du kan spare så mye penger med et solcelleanlegg

Nå kan vi beregne den årlige besparelsen du gjør ved å kjøpe solceller:

Vi bruker den årlige strømproduksjonen som vi beregnet ovenfor i trinn 2, og ganger den med kostnaden for én kWh. Dette gir oss en årlig besparelse på 8 500 x 1,36 = 11 500 kr.

Søk etter adressen din her

Velger du Otovo får du effektive solcellepaneler og sertifiserte installatører. Vi prøver også alltid å finne den beste prisen for deg. Prisen inkluderer også markedets beste garanti, som dekker alle komponenter som inngår i ditt solcelleanlegg! Dette gjelder uansett om du kjøper eller abonnerer på solceller av oss.


Solcelle-lønnsomhet – når begynner jeg å tjene penger?

Hvor lang tid tar det før du begynner å tjene penger på investeringen din i solceller? Lønner det seg med solceller på taket? La oss først anslå en pris for ditt anlegg.

Hvis vi antar at et solcelleanlegg med 24 solcellepaneler etter enova-støtte vil koste 135 000 kr, kan vi ved å dele anleggskostnaden på den årlige besparelsen få nedbetalingstiden: 135.000 / 11 500 = ca 12 år.

Regner vi i stedet med 1,60 kroner / kWh, får vi: 8 500 x 1,60 = 13 600 i årlig besparelse. Noe som betyr at nedbetalingstiden blir: 135.000 / 13 600 = ca 10 år.

Levetiden til et solcelleanlegg er ca 30-40 år. Det betyr at du etter ca 10-13 år kan produsere gratis strøm i ytterligere 20-30 år. Tar du hensyn til de svingende energiavgiftene og nettavgiftene som øker nesten hvert år, kan du regne med investeringen enda tidligere.

Søk etter adressen din her


Beregn lønnsomheten til ditt tak!

Nå kan du også beregne lønnsomheten til dine solceller og ditt solcelleanlegg ved å bruke utregningen vi har forklart. Det blir enda enklere om du sjekker taket ditt på våre hjemmesider. Vi hjelper deg hele veien!

Har du allerede kjøpt eller abonnerer du på solceller fra Otovo, men ønsker å holde styr på strømproduksjonen din og overvåke solcellesystemet? Bruk Otovo-appen!

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.