Vet du ikke hvor du skal begynne? Her er fem ting å tenke på når du kjøper solceller.

1. Sjekk solinnstråling

Solen er en naturressurs, og selv om den er mer rettferdig fordelt enn de fleste andre, vet vi som bor i Norge at ikke alle steder er like solrike. Derfor kan det være lurt å sjekke solinnstrålingen der du bor, for eksempel med tjenester som Oslo Kommunes solkart (kun Oslo), Suncurves (betalt), EUs tjeneste PVgis eller Otovo. Da får du oppgitt hvor godt egnet ditt tak er.

2. Sjekk priser

Veldig mange er økonomisk motiverte når de skal kjøpe solceller til taket. Da betyr sammenhengen mellom solinnstråling og investeringsbeløp for solcellepanelene og montasje alt. Vi anbefaler at du sjekker priser flere steder, eller på en plattform som Otovo der flere montørbedrifter ligger inne med sine prislister.

Installasjon av solcelleanlegg er økonomisk motivert for mange av våre kunder. Sammenlign priser på Ovoto.
Otovo har analysert over 600.000 boligadresser i Norge og Sverige. Hvor mye du får ut av solcelleinvesteringen varierer med hvor mye sol og hvor billig prosjekt som er tilgjengelig der du bor. Illustrasjonen viser 1.000 tilfeldige anlegg og hvordan kostnaden per kilowattime blir dersom man deler kostnaden på all produsert kraft fra solcellene. (Kilde: Otovo)

3. Solcellepanel størrelse - hvor stort anlegg trenger du

Solcellepaneler har standardisert størrelse på 1,7 x 1 meter og kan monteres horisontalt eller vertikalt. Størrelsen på taket avgjør hvor stort anlegg du maksimalt kan få, men du kan jo selv bestemme hvor mye du vil investere, og mange velger et mindre solcelleanlegg, for eksempel til garasjen.

Få et tilbud i dag!

Større anlegg er dyrere

Større anlegg koster mer fordi det må flere paneler til og ofte lengre montasjetid. På Otovo.no har vi automatisk priset alle kombinasjoner av anleggsstørrelser på ditt tak mens du registrerer adressen din, så vi kan gi deg priser på alle varianter fra de minste til de største.

4. Velg en seriøs leverandør

Pass på å velge en seriøs leverandør. I noen markeder, som i Danmark og Frankrike, har det vært store innslag av montører som enten lurer kunder, installerer faglig uforsvarlig eller underslår kunden ved å montere svakere paneler enn oppgitt i salget.

Et hus med solcellepaneler på taket.
Et tak med 22 solcellepaneler i Oslo (foto: Otovo / Jon Gorospe)

Gode montører

I Norge har vi vært velsignet med gode montører, som gjennomgående leverer utstyr med bra kvalitet og jobber trygt på taket og i sikringsskapet ditt. Sjekk at leverandøren du bruker har et org.nummer og er moms-registrert og at du får faktura med moms påført. Du skal også ha dokumentasjon av de elektriske arbeidene som utføres. Sjekk gjerne referanser også - solcellemontasje er en raskt voksende bransje, og noen kaster seg inn i montøryrket med begrenset erfaring.

5. Få med deg Enova-støtten

Solcelleanlegg støttes av Enova med inntil 47.500 kroner. Støtten begynner på 10.000 kroner, og stiger med størrelsen på anlegget. De fleste leverandører er flinke til å oppgi hvor mye du får fra Enova som del av rådgivningsprosessen og salget.

Støtten fra Enova er rettighetsbasert og du trenger ikke søke på forhånd. Du fyller inn skjemaet HER og får pengene utbetalt til konto eller som del av skatteoppgjøret ditt.

Få et tilbud i dag!

Ga dette mersmak? Sjekk taket ditt her

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.