Sjekk at leverandøren din tilbyr disse 6 tingene før du bestiller solceller.

Solceller er et lite håndverksprosjekt på taket ditt kombinert med utprøvet høyteknologi. Denne bloggposten hjelper deg å få mest ut av den kombinasjonen uten å bli sittende med risiko eller et dårlig resultat.

1. Kompetent rådgivning

Solcellene skal utnytte en naturressurs: Solen. For din del gjelder det å sjekke om noen av takene på tomten din er egnet for solceller - stikkordene er tak med plass til solceller og ingen skygger på seg. Dette kan du sjekke på flere solkarttjenester på nett, og få en god pekepinn på potensialet på ditt tak.

Detaljplanlegges før montering

Før montering skal prosjektet detaljplanlegges. Fagfolk vil kunne guide deg til det optimale antallet paneler på ditt tak, hensyntatt piper og karnapper, trær og vinkler, takflater og solinnstråling. Før montering skal du kreve å vite hvor mange paneler du får, hvilket tak de skal ligge på, om det gjøres justeringer for å hensynta skygger, hva det skal koste og hvor mye energi de kommer til å produsere for deg.

2. Hvitt arbeid

Solcellebransjen er en ny håndverkerbransje, og heldigvis starter den uten de samme uvanene som enkelte andre steder i bygg- og anleggsbransjen. Markedet domineres av seriøse selskaper som er MVA-registrerte, fakturerer ryddig og betaler sin skatt. Husk å sjekke at selskapet du bruker er MVA-registrert i Brønnøysundregisteret og aldri aksepter om en montør foreslår for deg å utelate hele eller deler av prosjektkostnaden fra momsgrunnlaget.

Gode arbeidsvilkår

Når du kjøper hvitt arbeid fra en ryddig aktør øker sannsynligheten for at også arbeidsvilkårene for de som jobber på ditt prosjekt er gode. I Norge tar vi vare på folk når de jobber, og en ryddig arbeidsgiver vil sørge for egnede arbeidsklær (vernesko, hansker etc), unngå arbeidslivskriminalitet og ivareta kursings- og kompetansebehov.

3. Tett tak

Solcellene skal ligge på taket ditt i mange mange år fremover. Du ønsker derfor å være sikker på at solcellemonteringen ikke gjør taket ditt utett. Direktoratet for byggkvalitet anbefaler folk som bytter tak å få klargjort for solceller, eller får dem montert samtidig. Det er et godt tips.

Erfarne solcellemontører

Erfarne solcellemontører som kan kombinere både prosjektering, takteknisk og elektrofaglig kompetanse er å foretrekke - spør gjerne om referanser.

4. Trygt arbeid på taket

Når du får deg solceller på taket skal noen jobbe på taket ditt. Da ønsker du nok både for egen del og montørenes del at det arbeidet skjer trygt - at ingen mennesker eller gjenstander faller ned.

Kurs for arbeid i høyden

De som jobber på taket skal ha kurs for arbeid i høyden, de skal analysere sikkerhet i forkant av arbeidet, og de skal sikre seg individuelt (med sele) eller kollektivt (med stillas) og i det hele opptre i henhold til normene for arbeid i høyden fra Arbeidstilsynet.

5. Trygt elektroarbeid

I tillegg til å jobbe trygt på taket, skal de som utfører arbeidet også jobbe trygt med det elektriske. Bedriften eller bedriftene som sammen utfører anlegget ditt skal ivareta forskrift om elektroforetak (FEK) og forskrift for elektriske lavspenningsanlegg (FEL) når arbeidet utføres. Du kan sjekke at bedriften som utfører arbeidet på ditt elektroanlegg er registrert i elvirksomhetsregisteret.

Trygt å bruke montørene

Merk at mange bedrifter som selger solceller, som Otovo, Fjordkraft og Eidsiva, ikke nødvendigvis er registrert som elvirksomheter, men de sørger for at montørene som installerer og prosjekterer anleggene er det. Da er det selvsagt trygt å bruke dem.

6. Trygt elektrisk anlegg

Når det elektriske er montert, vil du at det skal være trygt å bruke i hele anleggets levetid, som gjerne er 30 år eller mer. Da er det viktig at alt er gjort som det skal.

Ikke økt fare

Igjen vil etterlevelse av forskriftene over normalt være et langt steg på veien mot et trygt elektrisk anlegg. Sørg også for at du får overlevert samsvarserklæring på at forskriftene er ivaretatt. Et riktig montert solcelleanlegg representerer ikke økt fare målt i forhold til hus uten, viser tall fra Tyskland, som det kan være rimelig å sammenligne Norge med.

Otovo kan levere

Hos Otovo lever vi for å gjøre solceller enkelt for deg. Vi følger alle disse prinsippene, og legger mye innsats i å følge arbeidslivets regler, ta vare på alle arbeideres sikkerhet, beskytte ditt hjems kvalitet og passe på at solcelleprosjektet holder høy standard.

Bli solenergiprodusent selv

Vil du starte reisen mot å bli solenergiprodusent? Sjekk ut ditt tak på www.otovo.no.

Er du interessert i å lese mer om solcellebransjens beste praksis, har bransjeorganene Solenergiforeningen og Solenergiklyngen laget denne praksisbeskrivelsen av hvordan gode solcelleanlegg monteres i Norge i dag.

Sjekk ditt tak
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.